Албум - Обръщение до председателя на постоянната комисия НС