Международен ден за опазване на паметниците на културата


Този празник се празнува от 1984 година. 18 април е повод да се привлече общественото внимание във всички страни по света към ценностите на собственото им и общочовешкото културно наследство и да се приобщят нови участници към усилията за опазването на паметниците на културата. България притежава обекти в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО са:
Нематериално наследство: Нестинарството и хор на Бистришките баби.

От деветте български обекта в Списъка на културното и природно наследство, седем са културни паметници – Боянската църква, Мадарския конник, Тракийската гробница в Казанлък, Пещерните църкви на село Иваново (Русенско), Древния Несебър, Рилския манастир, Тракийската гробница в село Свещари (Разградско) и два природни – националния парк „Пирин” и биосферния резерват „Сребърна”.

През 1979 г. от всички обекти в Списъка са включени Боянската църква, Мадарският конник, Казанлъшката гробница и пещерните църкви в с. Иваново, Русенска област. През 1983 г. в Списъка на световното наследство са включени още четири нови български обекта: древният град Несебър, Рилският манастир, природният резерват „Сребърна” и националният парк „Пирин”. Последният български обект включен в Списъка на световното културно и природно наследство през 1985 г. е Тракийската гробница в село Свещари, Разградска област.