Детско полицейско управление стартира в СУ "Н.Катранов" в Свищов


На 05 октомври се проведоха първите лекции в Детскито полицейското управление в Свищов. Инициативата се реализира с третокласници от СУ „Николай Катранов” в крайдунавския град, и е част от Националната програма „Детско полицейско управление”, чийто официален старт бе даден през май тази година. 
Инспектори Детска педагогическа стая и униформени от Охранителна полиция запознаха децата с униформата и отличителните знаци на полицейския служител, как, къде и в какви ситуации може да бъде потърсен той. 
През следващите месеци предстои малките полицаи да се запознаят по-подробно с дейността на служителите от Охранителна и Криминална полиция, спортното хулиганство и видовете наказания за него, защитни бойни техники и безопасност на движението.
Партньори по програмата са Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, БЧК, Българска православна църква и др.
Националната програма „Детско полицейско управление” е инициатива на Министерството на вътрешните работи. Заложените теми и методически указания са разработени от група, в която влизат представители на МВР, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Български младежки червен кръст, Българска православна църква, Български туристически съюз. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. Целта е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации, в къщи, на училище и на улицата, за своите права и отговорности, за работата в екип, уважение и толерантност към другите.