ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!


Из „Паисий” от Иван Вазов

И вдигна тез листи, и викна високо:
„ От днес нататък българския род
История има и става народ!”
Нека той познае от мойто писание,
Че голям е той бил и пак ще да стане

....че и ний сме дали нащо на светът
И на вси словене книга да четат,
И кога му викат : „Българину!” бесно,
Той да се гордее с това име честно!!

 

Народни будители - да, това е историята на Възраждането!

Миналото изобилства от цяла плеяда духовници, неуморни книжовници, общественици и борци за свобода. Историята е съхранила имената на всички тях - живели, работели и завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на своята родина.
Нека запазим традицията на почит към великите българи запазили нашата култура и самосъзнание! 
Но днес нека помислим и за онези, които  продължават мисията да подтикват, събуждат, възпитават, работят за каузата на истинското просветителство и прогреса ,съвременните народни будители ...
В контекста на будителите, библиотеките са онези духовни центрове, които ни помагат да се осъзнаем, да се събудим, да се ориентираме, да се реализираме като личности и професионалисти.Днес, всеки уважаващ себе си учител, всеки   уважаващ себе си деец на Словото, в някакъв смисъл  е и будител, макар контекстът на днешната епоха да изисква тази будителска дейност да се проявява по  коренно различен начин, отколкото това е ставало   през Античността, през Средновековието и през  Възраждането... 
Вдъхновители! - това като че ли най- приляга за съвременен будител.... 

Защото да събудиш  дори само един поглед, да кажеш дори една дума на един човек, която дума ще осветли, напъти и преобърне живота, да го накараш да прочете една книга ,която ще му помогне да осмисли живота си и да го промени към по- добро, да му дадеш от твоите знания  - и дори само това - това е много.... защото тези будители са следващите имена в нашата история, много необходими в новия свят ...

Честит празник!
Честит празник на всички учители, на всички деятели, на всички радетели за духовното издигане на нацията!