Глас "НАРОДЕН", но нечут...


На свое заседание вчера Постоянната комисия по ТСУ и общински активи прие с 4 гласа "ЗА", 1 глас "ПРОТИВ" и 1 глас "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" предложението на кмета на Свищов Генчо Генчев за повишаване на такса битови отпадъци с 30%.

ТЕ ГЛАСУВАХА  "ЗА" : Мирослав Тодоров - ГЕРБ

                                    Наташа Андреева - БСП

                                    Любомир Чавдаров - БСП

                                    Валери Станиславов - ГЕРБ

 

Благодарим на Община Свищов за редовното и стриктно поддържане на сайта на общината, за любезно предоставената възможност гражданите да се осведомяват и получават актуална информация. 

Забележка: Редакцията на Svishtovtoday не може да предостави на читателите си снимка на г-жа Наташа Андреева - БСП, зам.председател на Постоянната комисия по ТСУ, поради факта, че тя все още не е посочена като общински съветник в страницата на община Свищов. И това вече няколко месеца след нейното встъпване в длъжност.....