Учител от СУ Николай Катранов сред победителите в конкурс на МОН


Проект „Приятели на здравето” на Стефка Николаева, учител на ІV в клас, СУ „Николай Катранов” сред победителите в конкурса на МОН, „Посланици на здравето”

30 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2016/2017 година. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Приятни занимания на учителката и децата и успех в крайното класиране!