Свищовски студенти - финансови аналитици, с призово класиране в национално състезание


За втора поредна година възпитаници на СА „Д. А. Ценов“ взеха участие във второто за България издание на международното студентско състезание за финансови аналитици – “CFA Institute Research Challenge 2017”, организирано от CFA Society Bulgaria.

След въвеждаща среща проведена на 11 ноември 2016 г. в централата на Първа инвестиционна банка АД, организаторите поставиха условието на състезанието – извършване на финансов анализ на публична компания, търгувана на българския капиталов пазар, изготвяне на доклад за финансовата оценка на компанията на английски, в срок до 27 февруари 2017 г. и последващо представяне на резултатите под формата на презентация, отново на английски език.

Задачата пред участващите студентски екипи се състоеше в направата на финансов анализ на Първа инвестиционна банка АД  - една от водещите публични компании на българския капиталов пазар. Всеки анализ трябваше да следва определени структура и съдържание с аргументирана препоръка пред инвеститорите по стандарта „Buy, Hold or Sell”. Самата компания е най-голямата банка, финансирана с български капитал, сред всички публични и непублични банки.

Според правилата за участие, за включване в състезанието се изискваше сформирането на екипи от студенти, под научното ръководство на преподаватели от академичния състав. Стопанска академия бе представена с два конкурентни отбора: първи отбор в състав Беатрис Любенова, IV курс, спец. „Финанси“, Добрин Тодоров, II курс, спец. „Счетоводство и контрол“ и Георги Йорданов, IV курс, спец. „Финанси“ с академичен наставник доц. д-р Анелия Радулова и втори отбор в състав Александра Петрова, IV курс, спец. „Финанси“, Габриела Георгиева, III курс, спец. „Финанси“, Антонио Славков, III курс, спец. „Финанси“, Анна Ангелова, III курс, спец. „Финанси“ и Антоанета Кулаксъзова, IV курс, спец. „Финанси“ с академичен наставник доц. д-р Александър Ганчев.

Работата на екипите бе подпомагана от индустриални ментори – представители на практиката и сертифицирани финансови аналитици. Докт. Калоян Петков, докт. Никола Илиев и докт. Даниел Николаев от катедра „Финанси и кредит“ подпомогнаха популяризирането на състезанието и селектирането на участници за двата екипа от студенти – финансови аналитици.

За победители в състезанието за втора поредна година бяха обявени Американски университет в България, но по решение на организаторите бяха обявени отборите в топ 5, където признание получи първият отбор на Стопанска академия, отборът на Нов български университет и двата отбора на УНСС. По предварителен регламент, Първа инвестиционна банка ще награди независимо отбора, представил най-добра разработка, по решение на ръководството на банката. Наградата е стаж в Първа инвестиционна банка за участниците на отбора.

Успешната подготовка на двата ни отбора е резултат и от устойчива работа на преподаватели от катедра „Финанси и кредит“ по развитие на академичните курсове по „Финансов анализ (в среда MS Excel)“ с водещ лектор проф. А. Захариев, „Инвестиции“ с водещ лектор доц. Ст. Проданов, „Управление на портфейла“ с водещ лектор доц. Пл. Пътев, „Бизнес оценяване“ с водещ лектор доц. Ганчев и „Банков анализ“ с водещ лектор доц. Ж. Вътев. Още от своята 50-годишнина през 2002 год. катедра „Финанси и кредит“ налага иновативни стандарти в бакалавърското обучение по „Финанси“. Тогава за първи път свищовски академичен учебник – този по „Финансов анализ“ – бе осигурен с компакт-диск с дигитални учебни материали и авторско съдържание от немски професор – рисков аналитик. На 7 и 8 април 2017 г. катедра „Финанси и кредит“ ще отбележи своята 65-годишнина чрез тържествено заседание в аула „Проф. Димитър Бъров“ и две научни конференции: международна конференция и национална студентска конференция „Финансиада `2017“, където участниците в двата отбора на академията в CFA състезанието ще бъдат специално отличени!