Такса смет отменена от Административния съд


Информацията е важна за всички, плащащи местни данъци и такси в Община Свищов.

Накратко казано – Административен съд В. Търново определя като незаконно и отменя решението на Общински съвет гр. Свищов за увеличаване на такса битови отпадъци за 2017 г.