Утре - няколко прекъсвания на електрозахранването в селата от община Свищов


На 12.10.2017 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: с. Българско Сливово, с. Овча Могила, с. Морава, с. Драгомирово и гарата и стрелбището на с. Ореш, с. Ореш, обекти намиращи се западно от гр. Свищов по пътя за с. Ореш /вили Т.Ценков, Профилакториум и района около бившия лагер на Свилоза/, с. Алеково, с. Александрово, западния стопански двор на с. Козловец, Свинекомплекс на с. Българско Сливово, с. Горна Студена.

На 12.10.2017 г. от 08:30 ч. до 13:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: част от с. Драгомирово /ТП№3, №9, №10, №14 и №16/.

На 12.10.2017 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: с. Ореш, обекти намиращи се западно от гр. Свищов по пътя за с. Ореш /вили Т. Ценков, Профилакториум и района около бившия лагер на Свилоза/, с. Овча Могила, с. Морава, с. Драгомирово,с. Алеково, с. Александрово, западния стопански двор на с. Козловец, Свинекомплекс на с. Българско Сливово, с. Горна Студена.

На 12.10.2017 г. от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: с. Ореш, обекти намиращи се западно от гр. Свищов по пътя за с. Ореш /вили Т. Ценков, Профилакториум и района около бившия лагер на Свилоза/, с. Овча Могила, с. Морава, с. Драгомирово.

На 12.10.2017 г. от 12:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: част от с. Овча Могила /ТП№4, №9 и №14/.