УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСИТЕ ЗА УСЛУГИ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

# SvishtovToday 10.12.2017 06:32 1279

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов касае всички жители на Общината и бизнеса. С нея се определя финансовия размер на всички такси и услуги, които Общината предоставя. На сайта на Община Свищов ТЯ изглеждаше като текст, състоящ се само от корекции. Гражданите трудно се ориентираха относно предоставяните от Общината административни услуги, както и за техните цени. Затова, съвсем логично беше да се изготви и приеме нова.

Какви са промените – Наредбата включва същите административни услуги, но с многократно завишени цени. В предизборните обещания на управляващите, дадени преди 2 години за нова визия и управление на Общината, се говореше за детски градини – без такси!!! Какво се случи реално?!

Увеличени:

 • Такси за технически услуги

 • Такси за административни услуги – тук обикновената услуга отпада и ще има само експресна услуга и съответно увеличението е 100%

 • ОП “Чистота” чисти и товари снега за 135 лв/час без извозване!!!!

 • Същото това ОП “Чистота ни отсича дърво и го извозва – ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, за разлика от снега в предната услуга.

 • САМО за 117 лв./час без вишка и 139 лв/ч с вишка. Досега таксата беше на корен , а сега с тези нови такси, жител от някое село, ползвайки тази услуга, ако му фактурират 8ч. може да остане без къщата си.

 • Ползване на спортна зала за граждани – цена 3 лв/ч.за брой посетител.

 • Ползване на Зала N1 – такса 40 лв/ч.

 • Ползване на зала 50 места за концерти в Художествената галерия - цена 30лв не се посочва за колко време.

 • Забележете !!! При продажба на картини от изложби в зала на Художествената галерия, таксата е 20 % от продажната цена.следва и логичния въпрос: А при липса на продажба???

 • Такси,свързани с музеите – любителско заснемане – 5 лв. Как ще се администрира тази такса, ако любителското заснемане е с мобилен телефон?

 • За ПЪРВИ път такси за музеите ще се заплащат от децата в Общината. Досега в старата Наредба, децата до 7г. бяха освободени от такси. В много общини, възрастта за безплатни посещения е до 14г.

 • Преди 2 месеца бяха приети такси за водовземане от минерална вода, в новата Наредба тези такси ги няма – забравени ли са или отпадат?

 • Има приета Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските градини на територията на Общината. Цените на тези услуги се заплащат при условия и по ред, определени с настоящата нова Наредба, но такива в нея липсват?!

 • Община Свищов събира ежемесечно дарения от родителите на спортуващите деца в ОФК “Акадeмик”. Защо не се въведе месечна такса, каквато е обичайната практика в спортните клубове и да има прозрачност при разпределението на събраните средства.

Съгласно закона, когато се повишават цените за услугите, това трябва да е в обществен интерес. Община Свищов трябва да гарантира на гражданите и фирмите, че срещу увеличения размер на таксите ще им се предостави услуга с по-високо качество, адекватно на платената цена.

Остават броени дни до Коледа. Градът е празнично украсен. Подаръците от общинска администрация – многократно увеличени местни такси и цени на услуги. Къде са принципите на обоснованост, справедливост и откритост? Къде са и съветниците на БСП, ДПС и ГЕРБ, които за по-малко от две минути без да задават въпроси и без дебат единодушно приеха тази Наредба?

И в заключение,когато управляващите не могат да привлекат инвеститори и липсва финансов ресурс, то изходът за тях е само един – увеличение на цените на услугите и таксите в община Свищов!

Ето как протече и самото гласуване


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com