Високо признание получи Еразъм+ офисът при Стопанска академия

# SvishtovToday 12.12.2017 12:25 628

Еразъм+ офисът при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е отличен за качествено изпълнение на проект по Програма „Еразъм+” от Националната агенция на програмата – Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Наградата е присъдена за успешно реализирани проекти за мобилности на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави. Свищовската академия получава за първи път награда за проекти, които имат 100 % изпълнение на заложените количествени и качествени цели, и 100 % удовлетвореност на реализиралите входяща и изходяща мобилност. Показател за постигнатите резултати е и това, че институционалният Еразъм+ координатор на свищовското висше училище – доц. д-р Маруся Смокова, за втора поредна година е канена да води лекции на информационните дни, които ежегодно провежда Центърът за развитие на човешките ресурси по Програма Еразъм+“.

Тази година само пет висши училища в България получиха отличието за качествено изпълнение на проекти по различни ключови дейности на Програма „Еразъм+”. Стопанска академия е партньор и по проект за изграждане на стратегически партньорства в сферата на висшето образование, който също е сред отличените със знак за качество.

Наградата за Стопанска академия – сертификат и плакет за цялостно качествено изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+” бе връчена на ректора доц. д-р Иван Марчевски от изпълнителния директор на ЦРЧР, Татяна Калканова на ежегодно провежданата Валоризационна конференция.

Според институционалния Еразъм+ координатор на свищовското висше училище – доц. Смокова, постигнатият резултат и получената награда са плод на екипност, професионална отговорност и всеотдайност, и се дължат не само на екипа на Еразъм+ офиса, към който са и оперативните Еразъм+координатори Венета Петкова, Мартина Георгиева и Цветелина Телбис, но и на цялата академична общност в Свищов и включените в мрежата партньори. Стопанска академия има изградени партньорски взаимоотношения с над 110 висши училища от програмни и партниращи държави в ЕС, от Южна Корея, Тайван, Виетнам, Южна Африка, Мароко, Русия, Грузия и много други.

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com