Студенти от Стопанска академия отново са сред стипендиантите на Фондация „Атанас Буров”

# SvishtovToday 22.12.2017 07:21 477

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” отново са сред утвърдените стипендианти на фондация „Атанас Буров”. Четирима свищовски студенти спечелиха национални стипендии на Фондацията за учебната 2017/2018 г. в размер на 2250 лв.

Фондация „Атанас Буров” отпуска стипендии за студенти от български висши учебни заведения, които се обучават по икономически специалности. Стипендиантите се определят с конкурс, в който право на участие имат студенти от редовна форма на обучение със завършен най-малко трети курс и успех от цялото следване много добър (5.00). Кандидатите полагат писмен тест от 30 въпроса, на който трябва да се отговори за 60 мин. С тях се провежда и събеседване в деня на теста в градовете Варна, Свищов и София.

За участие в конкурса през 2017 г. са подадени общо 84 информационни карти от студенти от шест висши училища. С решение на Управителният съвет на Фондацията са утвърдени 18 стипендианти от страната за учебната 2017/2018г. Четиримата стипендианти от Стопанска академия са Кирил Лучков – 4 курс, спец. „Счетоводство и контрол” (втора спец. „Финанси”), Нергин Фейзула – 4 курс, спец. „Финанси”, Дарина Стефанова – 4 курс, спец. „Финанси” и Беатрис Любенова –МП „Финансов мениджмънт”. На студентите се отпускат месечни стипендии от 250 лв. за деветте месеца на учебната година.

За студентите-стипендианти на фондация „Атанас Буров” е въведено настойничество от членове на сдружение „Клуб на стипендиантите „Буров”. Настойниците ги подпомагат в изграждането на адекватна мотивация и професионална ориентация в процеса на обучение. По информация от сайта на Фондацията, от 1993 г. до сега по тази програма са предоставени над 500 стипендии. Около 70 на сто от всички стипендианти са приети на работа в банките и индустриалните компании-настоятели във фондация „Атанас Буров”.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com