С обещание за пари на калпак Кметът Генчев потушава бунта на лекарите от МБАЛ

# SvishtovToday 08.01.2018 12:55 665

Докторите от Вътрешно отделение Лилия Иванова, Маргарита Чекова, Полина Николова, Санка Райкова и Иво Караджов са лекарите, които в навечерието на Нова година са подали колективно заявление за прекратяване на трудовите им договори. Странно обаче то не е било адресирано до работодателя, а е входирано директно до Кмета на Общината Генчо Генчов, който юридически няма никаква пряка работодателска компетентност по отношение управлението на дружеството.

Официалните мотиви на медиците са, че в болницата не са осигурени правила и условия за оказване на животоспасяваща медицинска помощ.

В официално изявление пред медиите кметът Генчев отрече, че е налице напрежение относно трудовите възнаграждения на лекарите, но след разговорите между него, управителя д-р Михов и подалите заявление за напускане лекари, става ясно, че всъщност основен проблем е бил размерът на трудовите им възнаграждения и начинът на неговото формиране.

 

Към лекарите лично кметът е поел ангажимент за повишаване на основните трудови възнаграждения със 120 лева на лекарите и 100 лева на медицинските сестри, като вследствие на повишаването на минималната работна заплата трудовите възнаграждения на санитарите също ще претърпят увеличение с 50 лева. Юридически обаче въпросът за коригиране на трудови възнаграждения също е от компетентността на работодателя, в конкретния случай управителя на МБАЛ д-р Венцислав Михов. Той обаче дори не е бил допуснат до разговора на Кмета на Общината с медицинския персонал и тези обещания са били дадени без да бъде отчетено реалното финансово състояние на дружеството. Те не съответстват и на текущите постъпления по клинични пътеки и нямат никаква икономическа обосновка и свързаност с резултатите от дейността на болницата. При евентуалното им заплащане фонд работна заплата на дружеството би превишил неговите приходи, което автоматично поставя изпълнението им в зависимост от политическата воля на управляващите.

 

Не става ясно откъде ще бъдат взети средствата за обещаното повишение на работните заплати на персонала, при така очертаната липса на собствени средства в болницата. Единственият вариант за това е от допълнителни субсидии, които Общинския съвет да бъде принуден да гласува за покриване на новите задължения. Нереформираното от години дружество е във фактически фалит, качеството на услугите, които предлага на гражданите е на съмнително ниво, а въпреки, че лимитите по пътеките, които финансира НЗОК бяха увеличени, реалните отчети показаха, че нежеланието на лекарите да оптимизират работата си и формираното недоверие от страна на пациентите, които предпочитат други болнични заведения, водят в задънена улица свищовското здравно заведение.

 

Като основен проблем на болницата Генчев изтъкна именно липсата на доверие в работата й, но от изявлението му не стана ясно кой точно трябва да формира това доверие, при положение, че в голямата си част лекарите са тези, които отговарят за предоставянето на качествени здравни услуги.

 

Кметът не уточни дали медиците са поставили въпроса при подаване на оставките си за смяна на управителя, но с действията си индиректно те демонстрират именно подобно намерение. Той заяви, че поне засега не предвижда да предлага смяна на управителя. Доктор Венцислав Михов при поемането на поста опита да внесе засилен контрол в работата на лекарите, потърси нови специалисти, които да бъдат привлечени и инцидентно някои нови медици за кратко постъпваха на работа. Реакцията срещу новопривлечените специалисти и вътрешната съпротива бяха такива, че нито един от тях не пожела да продължи работата си в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович”.

 

Фактически мнозинството от гражданите на Свищов плащат допълнителен здравен данък за услуга, която дори не ползват. Средствата, заделени от общинския бюджет, които през последните години се дават за покриване на задълженията на болницата надхвърлиха два милиона лева и са за сметка на други приоритетни разходи на общината. Липсата на връзка между качеството на предоставената услуга и нейната себестойност кара повечето хора да търсят лечение в други населени места.

Източник: ploshtadaleko.com


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com