Бюджетът на Общината бе приет с цената на тежки политически компромиси

# SvishtovToday 30.01.2018 04:44 624

За всички граждани стана ясно, че бюджетът бе приет след явни политически пазарлъци сред участниците в управленската коалиция, израз на които стана оставката на управителя на общинската болница. Това е следствие на нарастващото напрежение сред тях, което ще става все по видно с времето. Все по-трудно партньорите ще продължават да крепят политически съществуващата странна конфигурация. Самият бюджет, както сам призна кметът Генчев, няма ясно изразени разходни приоритети, а по-скоро гледа да дава на всекиго по-малко без да обезпечава никаква управленска стратегия или политика. Това прави невъзможна каквато и да е реформа в общинското управление и не дава надежди за тласък на инвестиционната дейност в общината. Приходната част на бюджета показва, че експертите не очакват нищо по-различно от миналите години, в много отношения дори се правят предвиждания на основа допълнително стагнираща икономика, водеща до по-ниски общински приходи. Налетите средства в т.нар. приоритетни сфери според програмата за управление на общината, не се предвижда да дадат никаква реална икономическа възръщаемост, т.е. привлечените средства от ЕС и собственото дофинансиране не водят до допълнителен икономически ефект, каквато принципно трябва да е целта им. Разходите, които се правят, продължават да подкрепят безалтернативно тежко нереформирани сектори, поддържат раздута общинска администрация и осигуряват финансова стабилност на минимални нива, с цената на все по-сериозна задлъжнялост на общината към кредитни институции, във връзка с извършване на задължителни дейности по благоустройството. Този бюджет е продължител на една тенденция установена от години и след изпълнението му в Свищов и общината няма да се почувства никаква разлика към по-добро от сега съществуващото положение. По-скоро той ще крепи статуквото и ще запушва дупки, което от година на година ще става все по-трудно.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com