Приет е бюджетът за 2018 г. на Община Павликени

# SvishtovToday 01.02.2018 06:45 1279

17 112 423 лв е бюджетът за 2018 г. на Община Павликени. Разчетът за приходи и разходи беше гласуван на редовната сесия на Общински съвет-Павликени.

Основният документ за финансовата политика на общината през 2018 г. е свързан с предоставяне на услуги на гражданите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта, документ който регулира отношенията по набирането на средства и тяхното изразходване на територията на общината.

Държавните субсидии за общината са увеличени с 1 381 147 лв., или 13,39%. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата от 460 на 510 лв. и увеличените разходи за работни заплати във функция „Образование”. Общата изравнителна субсидия за общински дейности за 2017 г. е 1 551 300лв.

„В проекта на „Бюджет 2018“ сме се постарали да се справим с предизвикателството да отговорим на очакванията да направим най – доброто във всички сектори на местното управление в съответствие с приоритетите и изискванията на местната общност“

, каза по време са сесията кметът на община Павликени инж.Емануил Манолов. Той подчерта, че проектът за бюджет е балансиран и гарантиращ финансова обезпеченост и стабилност на Община Павликени.

Запазват се общинските програми „Местни инициативи“, „Граждански инициативи“ и „Ин витро“, като средствата за първата ще са с 5200 лв повече.

Запазва се размерът на всички местни данъци на нивото от 2017 г.

Планирано е минимално увеличение на размера на таксата за битови отпадъци, което е свързано с увеличението на минималната работна заплата на персонала, осъществяващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци, и увеличението на средствата за отчисления на депонираното количество отпадъци на регионалното депо в с. Санадиново.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери