Младежки дебат „Накъде отива Европа?” се проведе в Стопанска академия

# SvishtovToday 03.04.2018 10:29 263

Младежки дебат „Накъде отива Европа?” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организиран от свищовското висше училище и Бюрото на Европейския парламент в България. Освен студенти от различни курсове и специалности, в дебата участваха ученици от петте средни училища в Свищов – СУ „Николай Катранов”, СУ „Димитър Благоев”, СУ „Цветан Радославов”, ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”.

Форумът откри Теодор Стойчев – ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. В панелната дискусия участваха Георги Пирински – член на Европейския парламент (С&Д, България), гл. ас. д-р Ралица Ковачева – преподавател от Журналистическия факултет на Софийски университет и доц. д-р Александър Ганчев – преподавател от факултет „Финанси” на Стопанска академия. Участниците в дебата споделиха свои мнения и виждания, свързани с възможните сценарии за бъдещето на Европа и основните предизвикателства, пред които ще бъде изправен Европейския съюз в средносрочен план. Коментирана бе финансовата рамка за настоящия период 2014-2020 г., как е разпределен бюджета в нея, каква ще бъде следващата многогодишна рамка, какви приоритети ще бъдат заложени в нея и какви проблеми ще се решават. В тази връзка, Георги Пирински сподели пред присъстващите студенти и ученици, че се обсъжда увеличаване на средствата по програма Еразъм+, която дава възможност на младите хора да се обучават в чуждестранни висши училища. Говорейки по темата за „център и периферия” в ЕС, гл. ас. д-р Ралица Ковачева подчерта, че включването в ядрото не е по право, а е по заслуги и от нас зависи къде се намираме и до къде искаме да стигнем. Коментирайки проблемите в ЕС, доц. Ганчев заяви, че Европа трябва да остане съюз на национални държави и трябва да се откаже от своя централизъм.

Панелистите споделиха свои виждания и по въпроси, свързани с Брекзит, младежката заетост, надвисналата опасност от търговска война със САЩ, перспективите за разширяване на ЕС към страните от Западните Балкани, предстоящите избори за Европейски парламент и други актуални теми от европейския дневен ред. Дискутираните теми предизвикаха множество въпроси и коментари от страна на присъстващите студенти и ученици, които също изразиха свои мнения и виждания, относно бъдещето на Европа. Те споделиха какво им дава и какво им взима ЕС, как смятат, че трябва да се развива и какви промени искат да видят в Европа след изборите за Европейски парламент през 2019 г. Икономическата, военната и енергийната сигурност, както и борбата с тероризма също бяха сред темите, които присъстващите студенти и ученици коментираха с участниците в дебата.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com