Състояние и перспективи за развитие на туристическа дестинация България дискутираха студенти на кръгла маса в Стопанска академия

# SvishtovToday 05.04.2018 12:24 256

Студентска кръгла маса на тема „Състояние и перспективи за развитие на туристическа дестинация България” се проведе в Стопанска академия, организирана от катедра „Икономика и управление на туризма”. Научният форум постави началото на проект „Съвременни измерения на управлението на туристическа дестинация България”, с ръководител проф. д-р Марияна Божинова, който екип от преподаватели и докторанти към катедрата ще реализират през настоящата 2018 г. Кръглата маса бе част от организираните прояви за Деня на студента от спец. „Икономика на туризма”, който се проведе за втора поредна година.

Студентския форум откри проф. Божинова и приветства участниците. „Проблемите на туристическа дестинация България са много и са разнородни, но перспективите за развитие на нашата туристическа дестинация са почти неизчерпаеми”, заяви проф. Божинова. По думите й, има много сериозен потенциал за развитие и диверсификация на продуктите на туристическа дестинация България с цел тя да се препозиционира като дестинация на четири сезона.

„Наред със сега разпознаваемата ни дестинация като дестинация за морски рекреативен туризъм и за планински ски туризъм, т.е. за масов туризъм, идеята и на правителствено ниво, и на ниво Министерство на туризма е да се разработи потенциалът именно по отношение на различните специализирани форми за туризъм (алтернативен туризъм), за които страната ни има огромни природни и антропогенни туристически ресурси”

, подчерта още проф. Божинова.

С презентации в кръглата маса участваха студенти от 1, 2 и 4 курс на спец. „Икономика на туризма” в редовна и задочна форми на обучение, както и докторанти към катедрата. В депозираните за научния форум 14 доклада, участниците представиха пред аудиторията своите разработки, разкриващи проблемите и перспективите за развитие на туристическа дестинация България на национално и регионално ниво. Обект на анализ бяха и различните форми на алтернативен туризъм, за чието развитие страната ни притежава значителен ресурсен потенциал. Разискваните проблеми предизвикаха интересни дискусии, в които участие взеха всички присъстващи.

В края на форума с грамоти за първо, второ и трето място бяха отличени три от презентациите. На първо място се класира екип в състав Лилия Петкова, Искра Иванова и Мирослав Иванов – 4 курс, редовно обучение. Второ място зае Теодора Димитрова – 4 курс, редовно обучение, а на трето място се класира Петя Костова – втори курс, редовно обучение. Наградите на отличените студенти бяха връчени на проведената Вечер на специалност „Икономика на туризма”.

 

 

 

 

 

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com