СУ Димитър Благоев участник в образователна кампания

# SvishtovToday 20.04.2018 08:59 180

СУ “Димитър Благоев“ се включи в образователна кампания за насърчаване на разделно събиране на отпадъците.

Еко Партнърс стартира образователна кампания "За по-чисто училище". Основна цел на кампанията е да се информират учениците от СУ”Димитър Благоев“ за негативното влияние, което оказва върху околната среда и хората безразборното използване на природните ресурси, да насърчава разделното събиране на отпадъци и изгражда ангажираност с проблемите.

В програмата на кампанията са включени организиране на открити уроци, практически занятия, игри и конкурси, катосе предвиждат и награди за най-изявените участници. Ще се обособят кътове за разделно събиране на отпадъци по коридорите на СУ Димитър Благоев“, където ще бъдат поставени картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци и разяснителни материали.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com