Министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова гостува на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”

# SvishtovToday 27.04.2018 08:33 267

Денят 23 април 2018 г. беше един специален ден за Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов. По инициатива на г-н Генчо Генчев – кмет на община Свищов, гост на града и на училището, беше министърът на туризма на Република България – г-жа Николина Ангелкова. Тя бе съпровождана от проф. д-р Любомира Попова – областен управител, Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет, г-н Генчо Генчев – кмет на община Свищов, г-жа Анелия Димитрова – заместник-кмет „Управление на европейски проекти, образование и устройство на територията“, г-н Росен Маринов – директор Дирекция "Култура и културно наследство" и г-жа Румяна Кузева – началник на отдел „Образование“.

В Аулата на гимназията пред ученици, учители и гости г-жа Ангелкова изнесе лекция за предизвикателствата и възможностите за развитие на туризма в страната и региона.

Г-жа Тодорка Иванова – ЗДУД, благодари на г-жа Ангелкова и на г-н Генчо Генчев и отбеляза, че приемаме тази среща като знак за подкрепа от страна на държавата и общината за професионалното образование в гр. Свищов.

Г-жа Иванова представи обучението в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ по професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време”. Тя обяви, че през учебната 2018/2019 година, с подкрепата на работодатели с дейност в сферата на туризма и с одобрение от Обществения съвет на училището, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” ДАВА СТАРТ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ (обучение чрез работа) по професия „Организатор на туристическа агентска дейност”. Чрез тази форма се цели разширяване на възможностите за постигане на качествено професионално обучение с активното участие на работодателите, практическа подготовка в реален трудов процес и повишаване на мотивацията на учениците за успешна професионална реализация по специалността. Получените в резултат от обучението професионални компетентности дават възможност на завършилите да развиват самостоятелен бизнес или да работят като туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, управители на заведения и други. Младите специалисти притежават необходимите комуникационни, организационни, консултантски и търговски умения, имат отлична чуждоезикова подготовка.

Министърът на туризма откри новия кабинет по туризъм, създаден по инициатива на учителите, преподаващи учебни предмети по професионална подготовка в направление „Пътувания, туризъм и свободно време” – г-жа Аделина Милинова, г-жа Добринка Микова и г-н Иван Димитров и със съдействието и активното участие на ученици, обучаващи се по професия „Организатор на туристическа агентска дейност”. Албена Бисерова, Александра Петкова, Ивана Симеонова и Донислав Вълков от Х-б клас представиха и подариха на г-жа Ангелкова изработения от тях „Пътеводител на туриста в община Свищов“. Г-жа Ангелкова отправи покана към учениците за гостуване в град София, в Министерството на туризма.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com