Студенти и академични преподаватели от Свищов участваха в международни научни форуми в Румъния

# SvishtovToday 22.05.2018 11:01 581

 

Студенти и преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов участваха в два международни научни форуми, които се проведоха в гр. Александрия, организирани от местния филиал на Университет Валахия, Румъния. Свищовското висше училище бе съ-организатор, както на първото, така и на второто издание на международна научна конференция на тема „.Глобализация, иновации и развитие: тенденции и перспективи”. Освен в научното пространство, конференцията беше широко разгласена в град Александрия с три транспаранта на главната улица „Дунав”.

При откриване на форума, приветствие към участниците отправи ректорът на Стопанска академия – доц. д-р Иван Марчевски, който връчи и поздравителен адрес на декана на филиала доц. д-р Йоана Панагорец. Аналитично и интересно беше и словото на ректора на Университета „Валахия” – Търговище доц. д-р Калин Орос за бъдещето на висшето образование. Освен от България и Румъния бяха изнесени и доклади на учени от Република Хърватска и Гърция.

Конференцията бе организирана в четири тематични направления – Стабилно развитие на Европейския съюз, Публичната администрация и социална отговорност в европейски контекст, Иновации и информационни технологии, разнообразие и местно развитие. От Стопанска академия участваха проф. д-р Красимир Шишманов, проф. д-р Никола Янков, доц. д-р Росица Колева и доц. д-р Румен Ерусалимов. Те бяха модератори на секции и представиха свои доклади в различни научни области. Всички доклади ще бъдат публикувани от в книга от Издателство Lumen, индексирано в следните бази от данни: EBSCO, ECONLIT, REPEC, CEEOL, ISI Thomson Proceedings.

За втора поредна година свищовски студенти участваха в международната студентска научна конференция, организирана също от Университет Валахия, филиал Александрия. Тазгодишното издание на форума бе на тема „Публичната администрация и конкурентоспособността на услугите в контекста на устойчивото развитие”. Участниците представиха разработки в четири панела: „Право и публична администрация”, „Икономика, търговия, туризъм”, „Селско стопанство”, „Информатика”. При откриване на конференцията, приветствия от страна на Стопанска академия поднесоха проф. д-р Красимир Шишманов – зам.-председател на Общото събрание и проф. д-р Никола Янков – Професор Хонорификус на Университет „Валахия”.

Свищовското висше училище представиха 14 студенти и докторанти от различни курсове от специалностите „Бизнес информатика”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, „Индустриален бизнес” и „Аграрна икономика”. Те презентираха на английски език докладите си в различните тематични направления. В панел „Селско стопанство” свищовски участници заеха призови места – докторант Георги Димитров от катедра „Аграрна икономика” беше класиран на първо място, а неговият колега – докт. Георги Ангелов зае четвърто място.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com