Председателя на Общински съвет Свищов - Кристиян Кирилов иска увеличение на заплатата си, от Общинския съвет

# SvishtovToday 30.05.2018 06:09 4997

Предстоящата сесия на Общински съвет Свищов, която ще се проведе утре - 31.05.2018 г. от 15.00 часа, предвещава бурни дебати. Тези очаквания са свързани с дръзкото предложение, което Кристиян Кирилов внася за обсъждане, а именно увеличение на собствената му заплата, като председател на съвета с космическата разлика от близо 1000 лв.

Нека припомним, че от месец март тази година, кмета на община Свищов Генчо Генчев, също е с ново заплащане. Увеличението е от 2100 на 2400 лв. Това се случи по предложение на самият Генчев, като за сравнение ще посочим възнагражденията на колегите му от Горна Оряховица - 2050 лв., Полски Тръмбеш 1800 лв., Павликени 2015 лв.

Малко хора знаят, че с увеличаването на заплатата на кмета – се увеличава автоматично и заплатата на председателя на Общинския съвет.

Чл.26.(1) (Изм.- ДВ,бр.65 от 1995 г.,изм.- ДВ,бр.69 от 1999 г.,в сила от 03.08.1999 г.,предишен текст на чл.26 - ДВ,бр.69 от 2003г.,в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

 

До сега председателят на общинския съвет получаваше 50% от месечното възнаграждение на кмета на общината за 4 часов работен ден. Настоящото предложение е заплащането на Кирилов да е 90 % от месечното възнаграждение на кмета на общината за 8 часов работен ден, което е максималната горна граница определена от ЗМСМА и възлиза на близо 2160 лв. месечно или 26 000 лв. годишно.

Проследявайки тази хронология, става ясно че всички действия са добре планирани. Възникват някои съществени въпроси. Колко е къса паметта на кмета и на председателя на общинския съвет, когато отказаха при обсъждането на бюджета увеличение на еднократната парична помощ при раждане на дете от 100 лв. на 300 лв., както и предложението да не се намаляват средствата за помощи /направени от Коалиция за Свищов/? Отговорът бе категоричен – ПАРИ НЯМА. Средства в бюджета за по-високата заплата на кмета на града и на председателя на общинския съвет се намериха!

Гражданите на Община Свищов биха се чувствали горди, ако стандарта на живот в града ни се увеличи по същия начин и за тях. В действителност обаче, резултатите от междинната оценка за работата в този мандат са категорични. Привлечените средства от евро проекти са не повече от 3 млн. лв., а само за последните две години на предходния мандат резултатът е близо 70 млн. лв. Наред с това болничното ни заведение продължава да изпитва сериозни финансови затруднения и да трупа задължения, изтегли се и заем от 1 800 000 лв. за ремонт на улиците, общинските такси за редица услуги се увеличиха драстично, такса смет е с една от най-високите ставки в областта, а населението на общината драматично намалява!

За съжаление, настоящото управление на Генчо Генчев за двете си години, се характеризира с изпълнение на проекти спечелени от предходния мандат. В този смисъл увеличението на трудовото възнаграждение не изпреварва ли темповете на направеното от кмета и председателя на общинския съвет?! Какви са намеренията за оставащата година и половина? Колко увеличения освен данък сгради и такси смет, още да очакваме и на кого?


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com