Ново стратегическо партньорство реализира Стопанска академия с национална компания за преодоляване на младежката безработица

# SvishtovToday 05.06.2018 07:03 257

Меморандум за сътрудничество бе ратифициран в София между Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и „Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД. Договорът подписаха ректорът на свищовското висше училище доц. д-р Иван Марчевски и изпълнителният директор на НКИЗ – Антоанета Барес. Според клаузите в документа, двете страни се споразумяха да си помагат в подготовката и реализацията на младите хора, които завършват свищовската академия, чрез професионални стажове или постоянна заетост в компании, които работят в индустриалните зони на НКИЗ. Целта на партньорството е преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани специалисти в ключови сектори.

Договорът поставя началото и на включването на СА „Д. А. Ценов” – Свищов в проект „Fast Tracking Success”. Проектът цели осигуряване на условия за ускорено професионално изграждане на младите специалисти, които излизат от университетите, чрез предоставяне на възможности за стажове и постоянна заетост в чуждестранни компании в зоните от портфолиото на НКИЗ. Параметрите на сътрудничество между компанията и университетите предвиждат двустранен обмен на информация в подкрепа на процеса по осигуряване на необходимите на инвеститора кадри. Замисълът на проекта се заключава в допринасяне за изграждането на висококвалифицирани кадри – млади специалисти, които да работят в условията на високи стандарти, каквито поддържат чуждестранните инвеститори. По този начин те ще могат да изградят ценни професионални умения, които ще отговарят на нуждите на съответната компания. В същото време, това е инвестиция в човешки капитал, която в дългосрочен план ще повиши значително нивото на българските специалисти.

Сред ползите за инвеститорите от проекта се предвижда лесен достъп до актуална информация за подготвяните от университетите кадри от всички специалности, както и до техните кариерни центрове за директно наемане на специалисти. Компаниите ще имат възможност чрез НКИЗ да правят и „заявки” към университетите за специалистите, които търсят.

Университетите, които се включват в проекта „Fast-tracking Success” ще създават добавена стойност за своите студенти чрез предоставяне на възможности за добра реализация във водещи компании. Посредством системния обмен на информация, те ще добиват и реална представа за нуждите на бизнеса от конкретни кадри, което ще позволи по-ефективното планиране на предлаганите програми. Това взаимодействие ще доведе до намаляване на разминаванията между търсене и предлагане, и подобряване на показателите за броя студенти от съответния университет, които намират професионална реализация по специалността си след завършване на своето образование.

„Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.
НКИЗ оперира в четири действащи зони – Свободни зони Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона – Варна, и развива пет допълнителни индустриални терена в градовете Божурище, Бургас, Карлово, Телиш (Плевен) и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас. В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.


 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com