Първите украински магистри по проект за „двойна диплома” приключиха успешно изпитната сесия в Стопанска академия

# SvishtovToday 14.06.2018 07:11 438

Първият випуск от украински студенти, обучавани в магистърска степен за „двойна диплома” по „Международен финансов мениджмънт” („International Financial Management”), положи успешно всички изпити в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Интензивният цикъл от присъствени лекции, който се проведе в компютърно оборудваната научна лаборатория, бе и заключителния етап на втория семестър от обучението на пионерния випуск от проекта „двойна диплома”. Проектът се осъществява между катедра „Финанси и кредит” при свищовското висше училище с ръководител проф. д-р Андрей Захариев и катедра „Финанси и банково дело” при Донецкия национален университет „Василий Стус” – гр. Виница, Украйна с ръководител доц. д-р ик. н. Олександра Лактионова. Украинската катедра-партньор е в структурата на Икономическия факултет с декан проф. д-р ик. н. Лариса Шаулская. Особено внимание и подкрепа за старта на проекта оказаха лично ректора на университета проф. д-р ю. н. Роман Гринюк и зам-ректора по международно сътрудничество проф. д-р ик. н. Татяна Орехова. В групата украински магистри бяха Лаура Асеева, Вадим Мисник, Вячеслав Демьохин, Серхий Василченко и Марк Лемешко, водени от преподавателката от партньорската катедра, доц. д-р Виктория Матвейчук.

В рамките на обучението в Свищов със студентите по учебен план бяха проведени лекции и упражнения по дисциплините: „Управление на дълга”; „Капиталово бюджетиране”; „Финансово управление на човешките ресурси”; „Финансова аналитика”; „Корпоративно бюджетно управление”; „Магистърски семинар”. Всеки учебен курс бе осигурен с преведени на английски език авторски учебници на преподаватели от катедра „Финанси и кредит”, като всеки студент получи безплатен личен комплект от учебното осигуряване на хартиен и електронен носител.

През първата седмица в Свищов студентите проведоха среща със заместник-ректора по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова и директора на Центъра за международна дейност доц. Маруся Смокова, на която получиха академични сувенири и рекламни материали на СА „Д. А. Ценов”. Посещението в академичния музей особено впечатли украинските гости със силата на традициите и почитта към Дарителя – Димитър Апостолов Ценов. Гостите разгледаха още академичната библиотека „Акад. Никола Михов”, специализираните аудитории и лаборатории за обучение за студенти-финансисти вкл. и изградения с дарение от проф. Делчо Порязов кабинет „Финансово и банково дело” (ауд. 24) с портретите на най-видните представители на свищовската финансова школа. Чрез осигурената за учебния процес компютърно оборудваната научна лаборатория „Банка Пиреос” студентите получиха пълен достъп до електронните бази данни с научна периодика, където намериха ценни източници и изследвания в подкрепа на написването на техните дипломни работи. Със съдействие на Академичния компютърен център всички студенти получиха и достъп до ефирен Интернет (WiFi) чрез мрежата на Eduroam (World Wide Education Roaming for Research & Education).

Всички изпити на украинските студенти бяха организирани чрез многовариантни тестове на английски език от задачи и теоретични въпроси. По всяка учебна дисциплина имаше разработен и семестриален казус с цифров генератор на уникални финансови променливи за всеки обучаем студент. В края на сесията, всички украински магистри отчетоха позитивни резултати, а студентите Лаура Асеева и Серхий Василченко станаха и пълни отличници на випуска

Обучението на магистрите от Украйна съвпадна е редица общоградски прояви в Свищов. На 2 юни те отдадоха почит в Деня на Ботев и поднесоха цветя пред паметника на Свободата до църквата „Св. Троица”, където се запознаха и бяха поздравени от кмета на Свищов и от председателя на Общински съвет – Свищов. По покана на кмета Генчо Генчев, украинската група посети детско-юношески футболен турнир, провеждан в спортния комплекс на Академията, където дадоха своята подкрепа за участващия в надпреварата на зеления терен украинския футболен отбор от гр. Кременчуг. Преходът към седмицата с изпитите включваше еднодневна културна програма в старопрестолния Велико Търново. На финала на сесията, преди отпътуването за Украйна, гостите посетиха Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.” – гр. Плевен и първия ден от 14-то издание на фестивала „Орел на Дунава”. В рамките на планирано заседание на катедра „Финанси и кредит” цялата украинска група, начело с доц. Матвейчук и гост-докторанта от Узбекистан гл. ас. Гулбахор Каримова, взеха участие в обсъждане на нови учебни планове и програми на финансовата катедра за преподаване на чужд език, вкл. и първата за Академията бакалавърска специалност на английски език „Finance, Banking and Insurance”.

Украинските партньори поставиха най-висока оценка на условията и средата на обучение в Свищов и поеха ангажимент да популяризират максимално сред своите колеги набирането на магистри за втория випуск по „International Financial Management”. В следващите месеци предстои третият, заключителен етап в обучението, свързан с написване и защита на дипломна работа, който ще се проведе в родния им университет. В академичния кампус в гр. Виница, е насрочена среща за 16 юни на завърналия се от изпитна сесия в Свищов випуск от петима магистри по проекта „двойна диплома” със завършващите бакалавърска степен студенти от специалностите на Донецкия национален университет „Василий Стус”. Целта на срещата е популяризиране на съвместната магистърска програма и на възможностите за кандидатстване и записване от есента за обучение в редовна форма в Свищов по този първи за СА „Д. А. Ценов” експортен продукт, водещ до придобиване на образователно-квалификационна степен.

 

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com