Възпитаник на ПДТГ Д.Хадживасилев в ТОП 20 на ученици в областта на икономиката

# SvishtovToday 10.07.2018 07:22 1572

От 02 юли до 06 юли 2018 г. в гр. Банкя се проведе ХVІ-то издание на образователна програма за ученици „НЕБАНКОВИЯТ ФИНАНСОВ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ“, организирано от Комисия за финансов надзор, фондация „Атанас Буров“ и МОН. Участници бяха ученици от ТОП 20 на най-добрите професионални гимназии в областта на икономиката. Сред тях бе и Лъчезар Богомилов, ученик от ХІ-а клас, специалност „Икономическа информатика“, одобрен за участие с класирането си на първо място на Националното състезание „Най-добра бизнес идея“ 2018.

Участниците се запознаха с особености на небанковия сектор, включващ застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталов пазар. Образователната програма даде възможност учениците да осъществят контакти с представители на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса, на Централен депозитар. Те проведоха практически занятия в застрахователно и пенсионно-осигурително дружество, във Висшето училище по застраховане и финанси и при инвестиционен посредник.

Участието на ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в образователната програма за ученици „НЕБАНКОВИЯТ ФИНАНСОВ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ“ се превърна в традиция. Програмата спомага за формиране на ключови компетентности, за придобиване на представа относно функционирането на реалния бизнес и реализиране на предприемаческите идеи. Тя е предпоставка за успешен старт в професионалната кариера.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com