Отличен старт при записване на новоприетите студенти в Стопанска академия след обявяване на резултатите от първо класиране

# SvishtovToday 10.07.2018 14:19 1159

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” обяви резултатите от проведеното първо класиране за Кандидатстудентска кампания 2018 и най-нетърпеливите новоприети студенти се записаха още в първия ден. Сред мотивите за избора на висше училище, новозаписаните свищовски студенти посочват високата оценка сред работодателите на възпитаниците на Стопанска академия, отличната репутация на дипломиралите се и перспективните възможности за кариерна реализация. Важни фактори за избора на свищовската Алма матер според студентите са още социално-ориентираните такси за обучение, ниската цена за издръжката на живот, възможностите за участие в международни проекти и стипендиантски програми, препоръките на родители и близки. Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за академичната 2018/2019 година е по 15 специалности в ОКС „бакалавър”, в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (редовно и задочно) по държавна поръчка и в платена форма на обучение.

И през настоящата Кандидатстудентска кампания, в Стопанска академия се запазва тенденцията на по-голям интерес към задочната форма на обучение. Първият новозаписан задочен студент е Ина Лоринкова, избрала да се обучава в спец. „Маркетинг”. Квотата за задочно обучение по държавна поръчка е изпълнена на 100% още при първо класиране и за платено обучение в задочна форма са приети 80 души. Първи се записа Калоян Вълов, избрал спец. „Икономика на търговията”.

Първият записал се първокурсник в редовна форма е Александра Прокопиева, приета в спец. „Икономика на туризма”.  След първо класиране квотата за редовно обучение по държавна поръчка е изпълнена над 90%, като незаети места има само в няколко специалности.

Близо 100 кандидат-студенти не са класирани при първо класиране и те продължават да участват в следващите автоматично. Срокът за записване на приетите студенти от първо класиране е до 14.07.2018 г. включително. Работното време на Кандидатстудентския център за записване на новоприетите студенти при Стопанска академия през седмицата е от 08:00 до 17:00 ч., а в съботния ден – от 09:00 до 16:00 ч.

Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 16 юли 2018 г., а от трето класиране – на 23 юли 2018 г. До края на настоящата кандидатстудентска кампания в Свищов предстоят още три от предварително планираните месечни изпитни сесии – на 21 юли, 25 август и 8 септември (събота от 13:00 часа). Класиране за попълване на незаетите места ще бъде обявено (при необходимост) до 15 септември.

Приемът на документи за кандидатстване в Стопанска академия за обучение в ОКС „бакалавър” продължава. Освен с оценка от държавен зрелостен изпит и с полагане на конкурсен изпит в Свищов, желаещите могат да кандидатства още с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади. И през настоящата кампания голям броя от кандидат-студентите избират да участват в класирането със сертификат, получен от Националните ученически състезания, провеждани от Стопанска академия, което им дава право да бъдат приети в първата желана специалност и форма на обучение.

Резултатите от всяко класиране се обявяват в интернет страницата на Стопанска академия www.uni-svishtov.bg, където се публикува и актуална информация за възможностите за кандидатстване, специалност и форми на обучение, такси, срокове, необходими документи и др.

 

 

 

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com