Бакалавър, магистър и докторант ще ръководят Студентски съвет при Стопанска академия през новия мандат

# SvishtovToday 08.11.2018 07:25 422

Бакалавър, магистър и докторант са в състава на ново ръководство на Студентски съвет при Стопанска академия, което бе избрано за новия мандат на единствения законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в свищовското висше училище. На проведеното Общо събрание на Студентски съвет, за председател бе избран единодушно Никита Йорданов – 4 курс, спец. „Стопански и финансов контрол”. Нико, както е познат сред колегите си, е от Бургас. Като студент е активен участник в научни форуми и проекти, които Стопанска академия реализира по европейски програми. Участвал е и в Лятна академия по лидерство, организирана от Националното представителство на студентските съвети в България с чуждестранни гост-лектори. В предходния мандат на Студентски съвет, той бе член на комисията по учебно-планова и международна дейност, а преди избора на новия състав бе Вр.ИД председател. В управлението през настоящия мандат Никита ще разчита и на двамата избрани зам.-председатели –  Мария Аврамова, магистър по „Счетоводство и одит в нефи­нан­со­вите пред­приятия” и Росен Колев, докторант в катедра „Счетоводна отчетност”.

Общият състав на Студентски съвет е от 18 студенти от различни специалности, развивани от катедрите към четирите факултета от 1-ви до 4-ти курс, магистри и докторанти. На първото си заседание те избраха председателите на четирите комисии и набелязаха конкретни дейности по различните направления. Председател на комисията по учебно-планова и международна дейност е Костадинка Шуманова – 4 курс, спец. „Международни икономически отношения”. Комисията по културно-масова дейност и реклама оглави Велислава Георгиева – 1 курс, спец. „Бизнес информатика”. За председател на комисията по социално-битови въпроси на учащите бе избрана Николета Николаева – 2 курс, спец. „Счетоводство и контрол”, а комисията с ресор „Спорт” ще председателства първокурсничката от спец. СФК – Стефани Спасова.

Сред първи планирани дейности и поставени цели на новия състав са активно участие в Кандидатстудентска кампания 2019, работа с гостуващи чуждестранни студенти по програма „Еразъм+”, дейности със социална насоченост, организация на спортни прояви и на новия творчески сезон за съставите към Студентския дом на културата.

На първото си заседание, комисията по социално-битови въпроси определи размера на стипендиите за класираните студентите през зимния семестър на настоящата учебна година и обсъжда въпроси, свързани с условията в студентските общежития. В заседанието на комисията участваха зам.-ректорът по студентска политика – доц. д-р Николай Нинов, пом.-ректорът Венцислав Танев, финансовият директор – доц. д-р Иван Андреев и Даниела Любенова – инспектор в офис „Студентска политика”.   

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com