Информационна среща за финансиране по ОП Иновации и конкурентноспособност в гр.Свищов

# SvishtovToday 26.11.2018 06:50 772

Днес 26 ноември, понеделник, от 11.00 часа /регистрация от 10.30 часа/, в Свищов, в зала № 1 на Община Свищов, ул. ”Цанко Церковски” №2, ще се проведе информационна среща, на която експерти от Управляващия орган на ОПИК в Министерство на икономиката, ще представят пред заинтересованите страни възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/. 

Фокусът на срещата ще бъде върху предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до края на 2018 г., както и тези, които се очаква да бъдат обявени през 2019 г. по програмата. 
Успоредно с това, ще бъде представена и концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове. 
Очаква се на срещата да присъстват г-н Християн Султанов, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, представители от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, от Българска агенция за инвестиции към Министерство на икономиката и други. 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com