Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ обявява стипендии за 2018 г.

# SvishtovToday 26.11.2018 16:02 392

На база постъпило дарение от наследниците на проф. Русенов в размер на 4000 лв. Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ обявява конкурс за стипендия за редовен докторант от катедра „Финанси и кредит“ (1-ва или 2-ра година на обучение) на името на патрона на фондацията по процедура за разработка на научно есе на тема: „Регулаторно търсене на дългови инструменти – обективна необходимост или пазарна реалност“.

На база постъпило дарение от алумни на спец. „Финанси“ в размер на 1800 лв. Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ обявява конкурс за стипендия за редовен студент от спец. „Счетоводство и контрол“ (4 курс, уч. 2018/2019 г.) по процедура за разработка на научно есе на тема: „Професията банкер-счетоводител: настояще и бъдеще, проблеми и перспективи“.

Стипендиантите на двата конкурса ще бъдат обявени в рамките на тържествата за Студентския празник и официално представени пред участниците в Шестото национално ученическо състезание „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ (гр. Свищов, 7-8.12.2018 г.), организирано от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, Катедра „Финанси и кредит“, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ при финансовата подкрепа на „Банка Пиреос България“, застрахователна компания „Бул Инс“ АД и с организационното съдействие на Уникредит Булбанк, Пощенска банка, Райфайзен банк, Общинска банка и Банка ДСК.

За повече информация, вижте ТУК.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com