ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ – ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ НА ГР. СВИЩОВ

# SvishtovToday 05.12.2018 12:49 350

На 03 декември 2018 г. в гр .София се проведе първия национален форум за иновации, организиран от Министерството на образованието и науката. В него участваха над 600 представители на училища, регионални управления на образованието, висши учебни заведения, бизнес и родителски организации. Представител на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов в националния форум беше Юлия Величкова – заместник – директор по учебната дейност. Тя е член на екипа за реализиране на иновацията, включващ и учителите: Альоша Кушлов, Марин Станев, Теодора Спасова, Цветелин Борисов, Диана Илиева – Атанасова, Ангел Петков, Ваня Горчева и Петя Гутева.

Официален гост на националното събитие беше заместник-министър председателят Томислав Дончев. Той подчерта, че образованието трябва да е първи приоритет на обществото и държавата, изтъкна важната роля на съвременните учители.

С приветствие към участниците се обърна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той заяви, че иновативните училища и креативните учители са тези, които ще променят образователната система в България.

Целта на проведеният национален форум беше да се популяризира добрия опит и да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти, за да се повиши авторитета на българското училище и на българския учител. По време на събитието беше представен анализ на резултатите от провеждането на програмата за иновативните училища, проведоха се дискусии на теми: „Как да се промени училищната общност? Как се създават училища на бъдещето, в които учениците да са мотивирани да учат и да са част от промяната? Как се съчетават традиции, технологии и иновации?“.

Екипът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ споделя мнението на министърът на образованието, че в днешно време „нямаме право да стоим на едно място и да ни завладее рутината. Училището на бъдещето трябва да експериментира, да изследва, да провокира креативност в цялостния образователно – възпитателен процес“. Ние вече сме взели решението да превърнем Търговската гимназия в УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО, чрез въвеждане на иновации в обучението и комуникацията с ученици, родители и социални партньори. Да, както казва г-н Вълчев „нововъведенията са трудни, защото означава да правим нещо, което ще наруши комфорта на повторението и сигурността“, но ние не желаем този комфорт, осъзнавайки ясно, че даваме своя принос в развитието на българското образованието.

В България към настоящия момент има 290 иновативни училища. ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов е единственото училище в община Свищов и единствената професионална гимназия в област Велико Търново със статут на иновативно училище в резултат на защитен проект пред МОН.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com