Четири улици ще бъдат рехабилитирани в град Павликени

# SvishtovToday 12.03.2019 06:15 354

Четири улици с обща дължина 2,4 км ще бъдат ремонтирани в град Павликени. Днес беше даден старт на рехабилитацията на улиците „Стефан Караджа“, „Илия Златев“, „Александър Стамболийски“ и „Васил Левски“.

Първа копка направиха кметът на Община Павликени инж.Емануил Манолов, директорът на ОД на Държавен фонд Земеделие Тодор Тодоров и техническият ръководител във фирмата-изпълнител инж.Павел Христов.

Ремонтът е финансиран по проект „Реконструкция на улична мрежа в град Павликени“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В следващите месеци ще бъде извършен ремонт и възстановяване на уличните платна, изграждане на нови елементи на уличните платна, ремонт и възстановяване на уличната настилка и полагане на нови асфалтобетонови пластове, монтаж на нови улични бордюри, възстановяване на тротоари, изграждане на достъпна среда.

Общата стойност на проекта е 2 199 873,17 лв. с ДДС.

„Само преди десетина дни дадохме началото и на друг проект за ремонт на 13 км общински пътища. И двата проекта имат за цел едно и също – да осигурят безопасното придвижване на жителите на община Павликени и на преминаващите през нашата община. Подобренията ще спомогнат и местния бизнес като намалят времето за превоз и ограничат разходите за ремонти на моторните превозни средства“

, каза инж.Емануил Манолов.

Той посочи, че до момента Общината е получила финансиране за 86 свои проекти, които са успешно изпълнени, а други десет са в ход. Кметът се обърна и към жителите на общината с молбата да проявят търпение към строителния процес.

„Правим го за добро, затова Ви моля да проявите спокойствие и търпение, докато текат строителните работи.“

, каза инж.Манолов.

„Прави впечатление, че Община Павликени класира много проекти, което означава, че има съгласие в местната общност за това, което трябва да се направи; че има достатъчно подготвени професионалисти за изготвяне на тези проекти и има кмет, който събрал в екип и мотивирал тези кадри. Работата на тази общинска администрация е впечатляваща и е достойна за гордост и уважение“

, каза директорът на ОД на ДФЗ Тодор Тодоров.

„Обещавам една изключително добра и достъпна градска среда и се извинявам за неудобствата, които създаването й ще причини на гражданите“

, каза и Невена Станчева от ДЗЗД „Улици“-Павликени, която е избрана за изпълнител на строително-монтажните работи по проекта.

Срокът за завършване на дейностите е 36 месеца, но строителите гарантират, че ремонтните дейности по четирите отсечки ще приключат до края на лятото.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com