Димитър Димов в Свищов? Бил ли е класикът в града ни?

# SvishtovToday 21.11.2019 15:23 873
В началото на декември 1954 г. писателят Димитър Димов получава от Дома на офицера в Свищов писмо със следното съдържание:
Другарю Димов,
Изхождайки от голямият интерес на военнослужещите от Свищовският гарнизон към книгата Ви “Тютюн”, Дом на офицера гр. Свищов е запланувал да се проведе на 23.I. 1955 г. колективно обсъждане на книгата Ви. Като имаме предвид голямото желание на военнослужещите от гарнизона (по-голяма част от които са прочели по 1, 2 и 3 пъти книгата) да се проведе такова обсъждане в Ваше присъствие и това, че Вие сте присъствали на такива обсъждания на кн. “Тютюн” и в други домове, то Ви молим другарю Димов от името на командването на гарнизона и от името на всички военнослужещи да присъствате на колективното обсъждане на Вашата книга в гарнизона ни. Всички разноски по посещението Ви ще Ви бъдат платени от Дом на офицера гр. Свищов. Молим Ви за резолтата да бъдем своевременно уведомени!
Зам. началник по политическата част на гарнизона, Кантарев
Началник на Дом на офицера, Тодоров
От библиотеката на писателя (НЛМ, 2775; 2783) От библиотеката на писателя (НЛМ, 2775; 2783)
                                                              От библиотеката на писателя (НЛМ, 2775; 2783)
За съжаление нямаме данни дали това посещение се е осъществило. Но преди време, в библиотеката на Димитър Димов, открих две книги, свързани със Свищов. Едната е “Юбилеенъ сборникъ на читалището “Еленка и Кирил Д. Аврамови въ гр. Свищовъ (1856 - 1931)”, издание на читалището от 24 май 1931 г. Втората е “Свищовъ въ миналото (86 - 1877)”, с автор Георги П. Христов, одобрена и препоръчана от Министерство на народното просвещение и отпечатана в “П. А. Славковъ - Свищовъ”. И двете книги са с печат на читалището, върху който четем: “За др. Димов”. Твърде вероятно е тези книги да са били подарени на Димитър Димов, ако той се е отзовал на поканата на свищовските военнослужещи. Със сигурност обаче знаем, че Димитър Димов е бил в Свищов. Не през 1955 г., а през 1910 г., още ненавършил 1 годинка. Стара снимка от семейния архив доказва този факт. На гърба на снимката е записано: “За споменъ на баба си Фикия, която го държи. Отъ Минча”. В другия край на снимката, майката на писателя - Веса Харизанова, е добавила още: “Роденъ на 25 юни 1909 г. въ гр. Ловечъ/ фотографиранъ 26 Априлъ 1910 год. въ Свищовъ/ а по настоящемъ 12.V.1910 г. въ гр. Дупница.”
                                        Димитър Димов с баба си Фикия Харизанова. Свищов. 1910 г. (НЛМ, 7362)
Защо са били в Свищов за мен все още е загадка... Знае се, че Фикия Харизанова отива в Ловеч при раждането на малкия Димитър, за да помага на дъщеря си при отглеждането на бебето. Знаем също, че капитан Тотьо Димов е преместен от 34-ти пехотен Троянски полк в 14-ти пехотен Македонски полк, т.е. от Ловеч в Дупница, на 17 януари 1911 г. Вероятно престоят в Свищов е свързан с някакви служебни дела на Тотьо Димов или пък просто (разбира се в кръга на шегата) пътят от Ловеч към Дупница през тези години е минавал през красивия дунавски град.

Шега, шега, ама не съвсем! Една малка справка в историята на българските железници показва, че сред най-важните железопътни артерии в края на XIX - началото на XX век е линията София - Варна. Строежът започва през 1894 г. като маршрутът е София - Роман - Плевен - Горна Оряховица - Търговище - Шумен - Каспичан - Варна. През 1894 г. е построен участъкът между Шумен и Каспичан; между Роман и София - през 1897 г., а две години по-късно е готов и участъкът между Роман и Шумен. Трасето от Каспичан до Варна е съществувало още от 1866 г.
В началото на ХХ век Свищов разполага с едно от най-модерните пристанища за това време и има важно икономическо значение за страната. Проучват се различни варианти за изграждане на жп-линия до там. Така през 1906 г. започват строителните работи и през 1909 г. Свищов вече е свързан с гара Левски, част от главната жп-линия София - Варна.
Оказва се, че най-удобният за младото семейство маршрут от Ловеч за Дупница наистина може да е бил през Свищов, откъдето с влак се е стигало.... е, все още не точно до Дупница (Линията Радомир - Дупница е построена чак през 1930 г.), но поне до Кюстендил, който е бил свързан със София още от 1907 г.
 

Автор: д-р Милена Катошева

гл. уредник на къща музей „Димитър Димов“

Национален литературен музей

*Използваните материали са от фонда на Националния литературен музей

 
 
 
 
 
 
 

Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com