Дарение от 6550 лв. , кислородна апаратура и целеви средства за COVID-19 отделението в Свищов

# SvishtovToday 20.11.2020 17:07 818

Десетки дарители се отзоваха на призива на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ в подкрепа на кампанията за подпомагане на COVID-19 отделението в Свищовската болница. В петъчния ден набраната сума от 6550 лв. достигна до своя адресат чрез предметно дарение на медицинска апаратура и целеви средства за кадрово осигуряване с медицински персонал. Инициативата бе в отговор на призив на ръководството на болницата и общинските власти за подпомагане на отделението в условия на разрастваща се пандемия и остър дефицит от квалифициран медицински персонал. Кампанията бе с двоен фокус – закупуване на професионална животоподдържаща мобилна кислородна апаратура и даряване на средства за медицински персонал за COVID-19 отделението в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов.

След консултации с лекари на първа линия се закупиха и дариха целево на COVID-19 отделението в свищовската болница медицинска апаратура и консумативи на стойност 5177,88 лв., включващо:

  • Два мобилни кислородни концентратора Philips EVERFLO с консуматив на стойност от 3828,00 лв.;
  • Три броя медицински пулсоксиметъра OxyWatch на стойност 599,98 лв.
  • Два компресорни инхалатора Philips INNOSPIRE на стойност 350,00 лв.
  • Двадесет и пет комплекта маски за кислороден концентратор и назални канюли O2Star Oxygen на стойност 399,90 лв.

Доставчик на апаратурата е фирма „Респирон Ийст Юръп“ ЕООД, официален представител на Филипс в България за респираторни медицински изделия като средствата за закупуване на професионалната кислородна апаратура и пулсоксиметрите са преведени от Фондацията на 17.11.2020 год. Апаратурата бе предадена на Община Свищов на 20.11.2020 год. в лицето на ВрИД кмета Иван Шопов от председателя на Фондацията проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“ и от основни дарители в лицето на проф. д-р Стоян Проданов, ръководител на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ и докторант Емил Александров от Факултетния съвет на факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“.

От Фондацията на 19.11.2020 год. преведоха по банковата сметка на МБАЛ-Свищов и всички останали до стотинка набрани средства по кампанията в размер на 1372,12 лв. с воля на дарителя „Кадрово осигуряване на COVID-19 отделението на МБАЛ-Свищов“. Така цялата постъпила сума в рамките на 5 работни дни достигна до своя краен бенефициент. Всички разноски за транспорт на апаратурата от София до Свищов и банкови трансфери бяха поети от Фондацията, която вече четвърта година работи в обществена полза и дава принос за академични и социални проекти при изцяло доброволческа ангажираност на нейните членове и ръководство.

Основен принос за набирането на средствата по дирителската кампания за COVID-19 отделението на свищовската болница имаха преподаватели и служители от СА „Д. А. Ценов“, дипломирани и обучавани студенти и докторанти, както и граждани. Деканът проф. Андрей Захариев и ръководителят на финансовата катедра проф. Стоян Проданов дариха две месечни щатни възнаграждения за заеманите ръководни академични длъжности в подкрепа на кампанията. И двамата преподаватели са имали своя силен ангажимент към местното самоуправление в Свищов, като проф. Захариев е бил избиран два мандата в ОбС – Свищов, вкл. един мандат като председател на свищовския парламент (2003 – 2007 год.), а проф. Проданов е бил пет мандата общински съветник (1999 – 2019 год.).

Значителна част от събраните дарения постъпиха от обучавани и дипломирани в образователна и научна степен „Доктор“ към катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“ в лицето на д-р по ик. Николай Колев, д-р по ик. Кристи Маринова, д-р по ик. Николай Здравков (чрез „I&G Brokers) и докт. Емил Александров. Подкрепа за кампанията дадоха и преподавателите доц. Галина Захариева, проф. Стефан Симеонов, доц. Александър Ганчев, гл. ас. Димитър Костов и гл. ас. Цветан Павлов. Практически целият състав на УС на Фондацията има личен дарителски принос за успешното набиране на средства в полза на свищовското COVID-19 отделение. На всеки дарител предстои да бъде издадено удостоверение от Фондацията за постъпилото парично дарение със съответен договор, отговарящ на определения нормативен ред.

От инициаторите на кампанията изразяват надежда, че даренията ще помогнат за спасяването на живота и здравето на пациенти, лекувани в добилото кризисна национална известност COVID-19 отделение на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, чиито принципал е кмета на община Свищов Генчо Генчев и Общинския съвет с председател д-р Кристиян Кирилов.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com