10 декември – Международен ден за правата на човека

# SvishtovToday 10.12.2020 08:08 621

Международният ден за правата на човека се отбелязва всяка година на 10 декември – денят, когато през 1948 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Общата декларация за правата на човека. Декларацията е основният документ, провъзгласяващ неотменимите права, на които всеки по своята същност има право като човек независимо от раса, цвят, религия, пол, език, политическо или друго мнение, национален или социален произход, собственост, раждане или друг статус.

Преведена е на повече от 500 езика – това е най-превеждания документ в света.

Отбелязването минава под егидата на младите хора и тяхната роля при защита правата на човека.

В рамките на универсалния призив за действие „Отстояване на правата на човека“ ООН се стреми да отпразнува потенциала на младежта като конструктивни агенти на промяната, да увеличи гласа си и да ангажира широк кръг хора в насърчаването и защитата на правата.

Кампанията, ръководена от Службата на Върховния комисар по правата на човека (УВКПЧ), е предназначена да насърчи, да поощри и да покаже как младите хора по целия свят отстояват правата си срещу расизма, речта на омразата, тормоза, дискриминацията и проблемите с климата.

Защо младежите?

Младите хора винаги са били основен двигател на политическата, икономическата и социалната трансформация. Те са начело на  мобилизацията за положителна промяна и носят свежи идеи и решения за един по-добър свят. Овластяването на младите хора да знаят по-добре и да претендират за своите права ще доведе до ползи в световен мащаб.

История на Деня за правата на човека

Първа дама на Съединените американски щати от 1933 до 1945 г. Елинор Рузвелт е назначена през 1946 г. за делегат на Общото събрание на ООН от президента на САЩ Хари С. Труман. Тя е първият председател на Комисията по правата на човека и има важна роля при изготвянето на Всеобщата декларация за правата на човека. Във време на нарастващо напрежение между Изтока и Запада, Елинор Рузвелт използва огромния си престиж с двете суперсили, за да насочи процеса на изготвяне към успешното му приключване. През 1968 г. тя посмъртно е удостоена с Наградата на ООН за правата на човека.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери