Любка Георгиева

# Reporter Svishtov 17.12.2020 04:17 172
КРАЕН АДРЕСАТ
Все някой ден ще свърши тук живота.
И аз ще съм пришпорила нагоре.
Ще дойде края и на мойта квота,
без правото, каквото и да сторя.
И всичко ще оставя ей така.
Започнати, несвършени неща.
Ще се сбогувам даже с любовта,
ще пея песен "Вечна е нощта".
Тогава ще ме срещне Бог с въпроси.
Дали ще мога аз да отговоря?
Една душа се в кошница не носи
затуй за нея с Господа не споря.
Ще я посрещнат другите души.
С криле на Ангел ще я понесат.
И там където никой не греши
ща бъде крайния ми адресат.

Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери