Ръководството на СА „Д. А. Ценов” отговаря

# SvishtovToday 21.01.2021 15:26 2005

До екипа на Площад „Алеко”

Копие: До всички медии

 

Уважаеми дами и господа,

През последните седмици чрез сайта Площад „Алеко” бяха разпространени материали, съдържащи твърдения за „задкулисна корупционна сделка с имота на старата болница”.

Професионализмът и общественият интерес изискват да бъде потърсена и гледната точка на другата страна. Поради това ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов” би искало да упражни правото си на отговор.

В редица публикувани материали беше изнесена невярна и подвеждаща информация за терена на старата болница в гр. Свищов. Чрез тези публикации явно се цели да се дезинформира обществото. Публикациите съдържат неверни твърдения и манипулативни внушения за „задкулисна корупционна сделка с имота на старата болница”, подготвяна от Висшето училище, а информацията за заявеното от министър Петя Аврамова за спиране на продажбата на терена е манипулативна и изключително некоректна.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” не е собственик на въпросния имот, находящ се в гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов”. Този имот е публична държавна собственост, предоставен за управление на Академията на основание ПМС №16/27.01.1997 г., отреден за изграждане на учебна база на Колеж по икономика и управление.

Като публична държавна собственост, този имот не може да бъде обект на разпореждане, в т.ч. и продажба. Така също, той не може да се използва по друго предназначение, освен за това, за което е отреден. Обществено известно е, че Колежът по икономика и управление е закрит, а учебна база на терена така и не е изградена. Затова Стопанска академия „Д. А. Ценов” е заявила пред МОН отказ от предоставеното й право на управление, тъй като Висшето училище няма финансов ресурс да стопанисва имота.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” по никакъв начин не може да се разпорежда с имота. Това означава, че не може да го продава, както и да приема и разглежда инвестиционни намерения, каквито обвинения бяха отправени. Единствено и само Държавата като собственик, чрез Министерски съвет, може да се разпорежда с този имот след промяна на статута му от публична в частна държавна собственост. В тази връзка неоснователни са обвиненията за участие в задкулисни сделки и корупция, които се съдържат в публикациите в сайта.

Публикуваната информация за спиране на процедурата за продажба на терена е невярна, като министър Петя Аврамова е цитирана неточно. Процедурата, за която говори министър Аврамова, е за отнемане от СА „Д. А. Ценов”, поради отпаднала необходимост, правото на управление върху имота и издаването на нов акт за държавна собственост в тази връзка. Процедура за продажба на терена въобще не е стартирала, за да бъде спирана и проверявана.

Според Етичния кодекс на българските медии, на обществото трябва да се предоставя точна и проверена информация. Вярваме, че Площад „Алеко” също ще отстоява този принцип занапред.

 

Ръководството на СА „Д. А. Ценов”

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com