Петър Ванков

# SvishtovToday 22.01.2021 15:43 444

Големите имена на малки улици в Свищов 

Името на Петър Николов Ванков носи малка уличка, намираща се в западния край на града, след Изчислителния център и блоковете след него. Тя е отклонение в ляво от ул."П.Ангелов" и пресича в края си ул. "Кирияк Цанков".

Петър Ванков е роден през 1849 г. в Свищов. Израства и се възпитава заедно с братята си Янко и Симеон в учителско семейство.Участва активно в революционната дейност на града. При опит да бъде заловен от властите избягва във Влашко, откъдето по късно се включва в Ботевата чета.Той е един от 10 четници от Свищов. Заедно с Иваница Данчев и Георги Матев са членове на щаба на четата. Стъпва на Козлодуйския бряг, участва в сраженията на 18 май на Милин камък и последвалите битки на 21 и 23 май 1876 г. След гибелта на Ботев се включва в четата на Д.Икономов. Заловен край с. Литаково и осъден на смърт. Присъдата му е била заменена със заточение на о. Родос. След Освобождението се зъвръща в Свищов, но е  изтощен и тежко болен. Заминава за София да се лекува. Умира едва 30 годишен през 1879г.

 Поклон и признателност !


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com