Колаборация между Факултет „Финанси“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов и община Видин

# SvishtovToday 20.02.2021 08:35 1336

След среща между кмет и декан община Видин и свищовския финансов факултет стартират партньорство.

Това бе договорено днес на работна среща между кмета д-р Цветан Ценков и проф. Андрей Захариев, декан на Факултет „Финанси“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. В нея участваха заместник-кметовете Цветомира Илиева и Борислава Борисова и проф. д-р на науките Венелин Терзиев. По време на разговора от страна на проф. Захариев, който е роден във Видин, бе поет ангажимент екип от хабилитирани преподаватели и млади учени-финансисти пилотно да разработят и внедрят цифров модел за анализ и оценка на финансово-бюджетното състояние на Община Видин с 10-годишна прогноза за развитието по основни функции и дейности.

Втората дискутирана тема бе възможността в рамките на партньорството между общините по поречието на реката, обединени в Асоциацията на дунавските общини, и по инициатива на видинския кмет да се заяви още този месец пред Министерство на финансите необходимостта от държавна подкрепа и финансиране за общо въздушно третиране на поречието и крайбрежните ивици на Дунав срещу комари. Обсъдена бе също така създаването на съвместни туристически продукти чрез разработване на общински стратегии в сферата на туризма, което е заложено и в плановете за интегрирано развитие на общините. Една от насоките, по които общините биха могли да получат подкрепа е във връзка с проекти за възстановяване на пътническия трафик по река Дунав и за придобиване на малки туристически катери.

Проф. Захариев връчи на зам.-кмета по образованието персонални покани към директорите на средните училища и гимназии и зрелостниците от Видин за участие в тазгодишното национално състезание с есе "Финанси '2021".


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери