Професорите-финансисти Андрей Захариев и Стоян Проданов дариха 4600 лв. за изграждане на учебен банков салон в СА „Д. А. Ценов“

# SvishtovToday 25.02.2021 07:55 1059

Благодарение на инициатива на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ през пролетния семестър на учебната 2020/2021 год. в СА „Д. А. Ценов“ ще бъде открит първия за историята на висшето училище учебен банков салон. Разположението на съоръжението е във факултетския корпус на академията и има за цел да осигури обучение в реална среда за финансисти и счетоводители по учебни дисциплини в областта на банковото обслужване на икономическите агенти.

Направените до този момент ремонтни работи в предвиденото за проекта помещение са на стойност 4605 лв. и са заплатени с лични дарения от декана на факултет „Финанси“ проф. д-р Андрей Захариев и ръководителя на катедра „Финанси и кредит“ проф. д-р Стоян Проданов. Институционална подкрепа и предметно дарение за оборудване на банковия салон е получено от банковата група „Юробанк България“ АД. При придобиването на Пиреос банк от Пощенска банка, благодарение на инициативност на управителите на банковите клонове в Свищов на двете кредитни институции Венелин Ималов и Мирослав Тодоров са осигурени безвъзмездно за проекта необходимите инвентарни активи.

Със събраните парични дарения от академичната фондация до този момент са направени строително-ремонтни работи върху застроена площ 31,24 кв. м и квадратура на стени от 74,07 кв. м. на стойност 3592.54 лв., положено е структурно окабеляване на стойност 312.75 лв. и е монтирана нова входна врата на стойност 700.00 лв. Всички дейности са извършени от свищовски фирми.

Председателят на УС на фондация проф. д-р Андрей Захариев изрази своята удовлетвореност от напредъка на проекта и сподели надежда, че с началото на учебния процес през втория семестър, напредъка на ваксинацията и връщането на висшето училище в нормален ритъм на учебен процес ще се открие официално учебния банков салон, който ще бъде брандиран с името на „Юробанк България“ АД. Благодарение на меморандум за сътрудничество с „Пиреос банк“ през 2017 год. лично главният изпълнителен директор на банката г-н Емил Ангелов откри и финансираната с банково дарение за 20 хил. лв. научна лаборатория за докторанти към катедра „Финанси и кредит“.

  • След учредяването си през 2017 год. академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ е изплатила стипендии на даровите студенти и докторанти за над 50 хил. лв., инвестирала в нови учебни кабинети и зали в СА „Д. А. Ценов“ за над 40 хил. лв., подкрепила кандидат-студентски инициативи и форуми за над 20 хил. лв. В кампания по подкрепа за COVID-19 отделението на свищовската болница през м. ноември 2020 год. отново с лични парични дарения на преподаватели и алумни на финансовата катедра, чрез фондацията бяха осигурени кислородни концентратори, оборудване и консумативи на стойност 6550 лв.

Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери