Любка Георгиева- НАКЪДЕ?

# SvishtovToday 06.04.2021 04:04 239
А СЕГА НАКЪДЕ
 
Накъде ще потеглим?
Кой ще дърпа колата?
Боже, как ще изтеглим
от калта ний страната?
 
Щом се молиш за дъжд,
не забравяй цената,
че в калта не веднъж
ще вървиш по земята.
 
А пък кал колкот' щеш,
ний с години я газим.
Тук въпросът ни днес е,
как от кал да се пазим.
 
И дано този път,
да намерим решение.
На привършване вече
е и наш'то търпение.
 
Любка Георгиева
06.04.2021 г.

Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери