Стопанска академия „Д. А. Ценов” участва в онлайн форума „Висше образование в България”

# SvishtovToday 08.04.2021 08:56 766

За втора поредна година кариерните консултанти към Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – Обединен детски комплекс (ОДК) гр. Кюстендил организираха форума „Висше образование в България” и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов отново прие поканата за участие. Поради извънредната епидемична обстановка, форумът се проведе онлайн, в периода от 30.03. 2021 г. до 07.04.2021 г. В сайта и фейсбук страницата на ОДК, гр. Кюстендил бе публикувана информация за участвалите висши училища, която достигна до 17 средни училища в Кюстендилска област.

Посетилите форума средношколци научиха, че Стопанската академия е с 85-годишни традиции и иновации. Актуалното портфолио от пазарноориентирани образователни продукти по „Икономика” и „Администрация и управление” дава възможност за обучение по 18 специалности в ОКС „бакалавър”, 40 програми в ОКС „магистър” и 16 докторски програми. Освен това, висшето училище в Свищов предлага 39 специалности и 185 квалификационни курса в професионално обучение, 31 квалификации по професии и/или част от професии, 7 обучения по ключови компетентности, 11 специализации в следдипломно обучение и 19 специализации във факултативно обучение. Академията има над 150 000 възпитаници, над 50 000 преминали следдипломно, факултативно и професионално обучение и над 4 000 обучаващи се студенти в редовна, задочна и дистанционна форма.

За учебната 2021-2022 година, освен с оценка от кандидатстудентски изпит в СА „Д. А. Ценов”, желаещите да станат свищовски студенти могат да участват в класирането и чрез: оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г.; с пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване изпит в друго висше училище; със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от Стопанската академия или с оценка от национални и международни олимпиади. За избралите да кандидатстват с конкурсен изпит се организират ежемесечни изпитни сесии от февруари до септември включително. Изпитите са в електронен формат и кандидат-студентите могат да избират между тестове по Икономика, Икономическа география на България или чужд език (английски, немски или руски език) с по 60 въпроса, и Математика с 30 въпроса.

Свищовските студенти получават солидно професионално, теоретично и практикоприложно обучение по учебни планове, разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация, способстващо успешната им реализация на пазара на труда. За всички желаещи е осигурена възможност за настаняване в студентски общежития при изключително изгодни финансови условия и наличие на социално-битови удобства в непосредствена близост до учебната база на Академията. Студентите могат да участват в международна образователна мобилност (в т.ч. програма „Еразъм+”), научни форуми и международни студентски бригади, да кандидатстват за финансова подкрепа под формата на стипендии, награди, спонсорства и др., да получат кариерно консултиране и определяне на възможни алтернативи за бъдещо професионално развитие. Възпитаниците на Свищовската академия придобиват диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада. Възможностите за кариерна реализация са не само във всички сектори на икономиката и администрацията, но и при развиване на собствен бизнес.

Участниците в онлайн форума „Висше образование в България” научиха, че актуална информация за приема на студенти през 2021 г. в различните степени, специалности и форми на обучение, могат да намерят на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов www.uni-svishtov.bg


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери