Кът за отдих и инициативи на открито облагородяват Еразъм студенти и доброволци от ЕСН в Свищов

# SvishtovToday 13.04.2021 07:40 861

Доброволци от студентската организация ЕСН – Свищов, представители на Центъра за международна дейност при Стопанска академия „Д. А. Ценов” и Еразъм студенти се включиха в инициатива под надслов „Let's Green Up”. Събитието е в подкрепа на международната ЕСН кауза „Social Inclusion”, която се провежда в периода 6-20 април 2021 г., когато по традиция всички ЕСН доброволци и Еразъм студенти по света реализират различни идеи и проекти в подкрепа на социалните ценности и ангажираност.

Събитието на ЕСН – Свищов е насочено към облагородяване на съществуваща, но дълго време неподдържана градинка между Блок 1 и Блок 2 на студентските общежития, в които са настанени новите 25 Еразъм студенти от 11 държави. Участниците в инициативата почистиха израснали треви, храсти, дървета, събраха изхвърлени отпадъци, а след това засадиха цветя и декоративни храсти. Почистената и облагородена градинка има прекрасен изглед към река Дунав. Предстои да бъдат монтирани пейки и кошче за отпадъци. Идеята е тази градинка да се превърне в любимо място на студентите, където да се провеждат и различни събития на открито, свързани със здравословен начин на живот и образование.

Според организаторите на реализираната инициатива, чрез участието им в доброволческа дейност, в международните студенти се създава чувство за гражданска активност и отговорност. Също така, това въздейства и подкрепя процеса на интеграцията им към Свищов и ще засили чувството им за принадлежност към многокултурното и сплотено Еразъм+ семейство.

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери