Стопанска академия „Д. А. Ценов” стартира обучения на учители по проект на МОН и СБУ

# SvishtovToday 26.04.2021 06:38 1151

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” започна обучението на учители по проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици 5-10 клас в българските училища”. Свищовското висше училище е избрано за партньор по проекта, който се реализира от Министерството на образованието и науката (МОН) и Синдиката на българските учители (СБУ). В рамките на проекта, Академията ще проведе обучения на 150 учители от пет региона на България, които ще мултиплицират получените знания сред своите колеги и ученици.

Официално стартът на обученията бе даден в Стопанската академия с участието на учители от средните училища от община Свищов. Срещата откри доц. д-р Румен Ерусалимов – заместник-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”. Чрез онлайн връзка в срещата се включи и инициаторът на проекта д-р ик. Янка Такева – председател на СБУ и член на Съвета на настоятелите на Стопанската академия. Приветствие към присъстващите учители и академични преподаватели поднесе ректорът на Свищовската академия – проф. д-р Марияна Божинова. Тя подчерта, че проектът е иновативен, интересен и много полезен, и заяви: „За Стопанската академия е чест и отговорност, че точно ние сме избрани от Министерството на образованието и науката и от Синдиката на българските учители да изпълним обучението по този проект. Това е безспорен атестат за признанието и доверието, което МОН и СУБ имат към качеството на академичния състав на СА „Д. А. Ценов”. По думите на ректора, изборът на обучител не е случаен, тъй като именно в Свищовското висше училище са създадени и първата финансова катедра, и първата застрахователна катедра в България. „Стопанската академия вече 85 години се развива, основавайки се на своите традиции в обучението по икономика, в съчетание с непрекъснати иновации”, каза още проф. Божинова. Тя изрази увереност, че стартиралият проект ще бъде изключително полезен за младежите, защото едно общество и една държава ще бъдат толкова по-добре, колкото по-грамотни – финансово и икономически, са по-голямата част от населението. Ректорът увери учителите, че за провеждане на обучението им е осигурен високо ерудиран хабилитиран преподавателски състав и пожела успех на инициаторите и на участниците в проекта.

След официалното откриване започна и обучението по предварително уточнена учебна програма. Ръководителят на катедра „Обща теория на икономиката” – доц. д-р Людмил Несторов, запозна аудиторията с основни понятия в икономическата теория. Темата „Пари и кредит” е разработена от доц. д-р Марин Маринов – преподавател в катедра „Финанси и кредит” и финансов директор на Академията. Ръководителят на първата в България застрахователна катедра – катедра „Застраховане и социално дело” и зам.-ректор – доц. д-р Румен Ерусалимов, презентира „Застраховане – принципи и практика”. „Данъци и други публични вземания – контрол, отговорности, санкции” бе темата на доц. д-р Пепа Стойкова от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”. Обучение по предприемачество учителите получиха от доц. д-р Искра Пантелеева – ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. Академичните преподаватели предоставиха на учителите и специално разработени за проекта обучителни материали, с които да ги подпомогнат в работата им с учениците. След проведеното обучение учителите получиха сертификати.

Предстои провеждането на още четири присъствени обучения в градовете Велико Търново, Габрово, Плевен и Враца. Ще бъде проведена и заключителна конференция в град София, на която ще бъдат отчетени резултатите от обучението. Целта е по-широко разпространение на постигнатото и изготвяне на препоръки за подобряване на финансовата грамотност и икономическата култура в българските училища.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери