Преподаватели от Свищовската академия участваха в международна експертна среща по проект Com.HeNet

# SvishtovToday 05.05.2021 06:51 972

Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София и Български Червен кръст, в качеството си на асоцииран партньор по проект „Competences in Health Network Management – Com.HeNet”, организираха международна онлайн среща за представяне на единен профил на мениджър на регионална здравна мрежа. Профилът включва необходими базови компетенции въз основа на проведени интервюта с експерти от шест държави.

Проектът „Компетенции в ръководенето на здравна мрежа“ (Com.HeNet) е финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ на ЕС и се осъществява от консорциум между няколко европейски центъра за висше образование: Университет по приложни науки ФОМ, Мюнхен; Католически университет “Св. Антоний”, Мурсия; Университет „Лоранд Йотвьош“; Медицински университет на Силезия; Висше училище „Йоанеум“ и Технически университет, София. Асоциирани партньори са Службата за здравеопазване и гарантиране на сигурността на храните в провинция Бавария и Български Червен кръст. Основната цел е разработване на модули на учебна програма по Управление на здравната мрежа по европейски стандарт, който дава възможност на здравните специалисти да внедряват и успешно да управляват здравни мрежи на регионално ниво в съответствие с европейските насоки за качество.

Основни акценти в програмата на срещата бяха представяне на проекта от страна на инж. Христомир Йорданов – зам.-декан на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София, представяне на единния европейски профил на мениджър на регионални здравни мрежи от д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на Български Червен кръст, както и българския опит в обучението на здравни мениджъри от страна на проф. д-р Тодорка Костадинова – зам.-ректор на Медицински университет – Варна.

В срещата активно участие взеха Милка Василева – председател на БАПЗГ, проф. Иванка Стамболова от Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София, д-р Станимир Хасърджиев – председател на УС на Националната пациентска организация.

От Стопанска академия „Д. А. Ценов” в дискусията участваха доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор и ръководител на катедра „Застраховане и социално дело” и доц. д-р Николай Нинов – ръководител на магистърска програма „Здравен мениджмънт”. Академичните преподаватели от Свищовското висше училище изразиха своята подкрепа към екипа, участващ в проекта и споделиха своите виждания при разискваните проблеми, относно въвеждането на фигурата на мениджър на регионална здравна мрежа.

Партньорите по проекта благодариха за участието на свищовските преподаватели и изразиха надежда за бъдещо сътрудничество в областта на обучението на студенти и специализанти в областта на здравния мениджмънт.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери