Национално ученическо състезание по бизнес информатика проведе Стопанска академия „Д. А. Ценов”

# SvishtovToday 17.05.2021 09:06 590

Катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе превърналото се в традиция Национално ученическо състезание по бизнес информатика. Събитието използва наложилия се през последната година онлайн формат за подобни мероприятия и беше организирано със съдействието на Кариерния център. Състезанието предизвика дванадесет средношколци от четири различни училища и три града. За втора поредна година най-голям бе броят на учениците от 51 СУ „Елисавета Багряна” в София – 8. Освен тях в състезанието се включиха двама участници от Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” в Ботевград, а Националната търговско-банкова гимназия в София и Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов” бяха представени с по един ученик.

Националното ученическо онлайн състезание по бизнес информатика (https://e-bic.eu/) се проведе на два етапа. В първия кръг участниците бяха предизвикани да разработят и изпратят проект по зададения казус, чиято цел тази година беше с подходящи визуализации да се разкаже историята, която се крие зад предоставен набор от данни за продажби в голям магазин. По този начин фокусът беше поставен върху аналитичните способности и възможностите за визуална комуникация на учениците. Липсваха ограничения относно използвания инструментариум за решаване на казуса, като на учениците беше подсказано, че може да използват възможностите на Excel, PowerBI, облачни услуги за създаване на визуализации, библиотеки в езици за програмиране като Python и R. Петимата най-добре представилите се ученици бяха поканени да участват във втория и финален кръг за класиране на призовите места.

За финалния кръг всеки от участниците трябваше да разкаже историята, която е създал, с кратка презентация пред жури. Представянето на проектите се реализира като събитие във виртуална конферентна зала в платформата BigBlueButton на Свищовската академия и продължи 90 минути. Четирима ученици взеха участие във финалния кръг. Модераторът на събитието гл. ас. д-р Асен Божиков представи членовете на 4 членното жури – проф. д-р Красимир Шишманов, гл. ас. д-р Емил Цанов и гл. ас. д-р Асен Божиков (преподаватели от катедра „Бизнес информатика”), и Ангел Върбев – Data Architect в Hewlett Packard Enterprise, който изтъкна ролята на анализатора на данни като съществена в съвременната бизнес реалност. След това всеки от участниците имаше на разположение 10 минути, за да разкаже своята история за данните.

Проектите бяха оценявани по набор от предварително зададени критерии, сред които бяха: използване на подходящи и разнородни типове визуализации; спазване на принципите на добрия дизайн на визуализации; иновативност при представяне на историята; структура на презентацията и начин на представяне. На първо място журито класира Мартин Якимов – XI клас в Национална търговско-банкова гимназия – София, чиито проект се базираше на програмен код на езика R с библиотеките tidyverse и plotly. Второ място заеха двама от финалистите – Ивайло Кардашев, XI клас в ПГТМ „Христо Ботев” – Ботевград и Андрей Райчев, XI клас в 51 СУ „Елисавета Багряна” – София. Трети стана Димитър Тасев, XI клас в 51 СУ „Елисавета Багряна” – София.

Класиралите се на призовите места ученици бяха отличени с грамоти, а всички участници получиха поименен сертификат, с който придобиват правото да станат студенти в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” по желана от тях специалност в редовна форма на обучение. Екипът на катедра „Бизнес информатика” благодари на всички ученици, взели участие в състезанието и на техните ментори.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери