С тържествени церемонии в Стопанска академия „Д. А. Ценов” се дипломира випуск 2020 в ОКС „бакалавър”

# SvishtovToday 15.06.2021 07:01 803

Абсолвентите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от випуск 2020 в ОКС „бакалавър” получиха заслужено признание на тържествени церемонии по дипломирането им. Поради епидемиологичната обстановка в страната, тържествените церемонии, които по традиция се провеждат в края на годината на дипломирането, бяха отложени. Сега, през м. юни Академията за първи път организира церемониите на открито и дипломантите от випуск 2020 получиха своите дипломи пред Факултетския корпус.

В рамките на проведените четири церемонии се дипломираха обучавалите се по различните специалности към четирите факултета на Свищовското висше училище – „Финанси”, „Производствен и търговски бизнес”, „Стопанска отчетност”, „Мениджмънт и маркетинг”. Облечени с академични тоги и барети, в присъствието на своите родители, приятели и близки, дипломантите получиха поздравления и признание за положения труд през 4-годишния период на обучение.

Приветствия към випускниците отправиха ректорът – проф. д-р Марияна Божинова, зам.-ректорите проф. д-р Любчо Варамезов (Учебна дейност и акредитация), доц. д-р Румен Ерусалимов (Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение) и доц. д-р Любомир Иванов (Научноизследователска дейност и развитие на кадрите), деканите на съответните факултети и ръководителите на катедри. Те увериха абсолвентите, че дипломата, която получават, им открива много възможности за успешна кариерна реализация в сферата на икономиката и управлението на фирмено, общинско и държавно ниво, не само в България, но и в чужбина, защото дипломата от Стопанска академия „Д. А. Ценов” е международно призната и има висока стойност. „Нашата Алма матер тази година чества своята достолепна 85-годишнина, устояла във времето съчетавайки традиции с иновации”, подчерта ректорът в обръщението си към дипломантите. Проф. Божинова с радост съобщи, че юбилейните тържества за отбелязване на годишнината ще бъдат под патронажа на президента на Р България. По думите й, това е безспорно доказателство за националната значимост на институцията Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”.

В поздравленията към дипломантите бяха отправени пожелания за здраве, оптимизъм, мъдрост, целеустременост, креативност, дръзновение. Заместник-ректорите, деканите и ръководителите на катедри увериха своите възпитаници, че икономиката и обществото ни имат нужда от тях и те могат да допринесат с това, което са научили, за благосъстоянието на родината ни. В приветствията бе подчертано, че в днешното динамично време, когато образованието трябва да е през целия живот, дипломирането в ОКС „бакалавър” не трябва да се приема като край, а като ново начало, което може да бъде поставено с избор на магистърска програма в родната Алма матер. „Вярвайте в себе си и в доброто, имайте куража да следвате мечтите си и бъдете достойни възпитаници на едно от най-старите и елитни висши училища в България – Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, пожелаха на абсолвентите официалните гости на церемониите. В приветствията бяха изразени също благодарности към родителите на дипломантите за тяхната помощ и подкрепа през годините на следване, и за засвидетелстваното доверие към Свищовското висше училище.

По традиция, на церемониите бе изпълнен ритуалът по полагане на Галилеевата клетва. Свищовската академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта-Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва (подобна на Хипократовата) – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света. Ритуалът по полагане на клетвата изпълниха по време на съответните церемонии деканите на факултетите – проф. д-р Андрей Захариев (Финанси), доц. д-р Светослав Илийчовски (Производствен и търговски бизнес), проф. д-р Атанас Атанасов (Стопанска отчетност), проф. д-р Маргарита Богданова (Мениджмънт и маркетинг). Абсолвентите на Свищовското висше училище от випуск 2020 тържествено обещаха: да пазят името на Стопанска академия „Д. А. Ценов”; да защитят достойно професионалната си подготовка; да използват научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействат за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждават в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верни на своя народ, да допринасят с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъдат достойни граждани на Отечеството си. След полагане на клетвата, в чест на абсолвентите прозвуча „Многая лета”.

По време на проведените четири церемонии бяха прочетени имената на първенците на випуска, на отличниците и на всеки един дипломант. С най-висок успех – среден успех от следването 5.96 и оценка от държавния изпит 6.00 се дипломира Фелия Попова от спец. „Икономика на туризма”, факултет „Производствен и търговски бизнес”. Първенец на випуска от факултет „Стопанска отчетност” е Димана Димитрова, спец. „Счетоводство и контрол” със среден успех от следването 5.95 и оценка от държавния изпит 6.00. С най-висок успех от факултет „Мениджмънт и маркетинг” е Силвия Петкова, спец. „Екомениджмънт” със среден успех от курса на обучение 5.90 и 6.00 от държавния изпит. Първенец на випуска от факултет „Финанси” е Петя Маркова, която се дипломира в спец. „Финанси” със среден успех от следването 5.88 и оценка от държавния изпит 6.00.

Тържествените церемонии по дипломиране на випускниците завършиха с ритуалното хвърляне на академичните барети пред сградата на Ректората и множество снимки на дипломантите с техни колеги, преподаватели, родители, приятели.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери