Елиз Караманлиева: Европроектите са затънали в корупция на всички нива

# SvishtovToday 01.07.2021 06:35 1141

Европроектите у нас станаха символ на корупционна практика, некачествено изпълнение и неефективност. Кандидатстващите твърдят, че за да бъдат одобрени за европейско финансиране е необходимо плащане под масата. Говори се за мащабна, всеобхватна корупция по всички нива отговорни за разпределението на парите от европейските фондове. Става въпрос за стотици и милиони левове, които циркулират около определени консултантски фирми.

Тежка зараза във всички етажи на властта:

Проекти за строителство, водопроводи, саниране, депа за отпадъци…Предрешени резултати при обществените поръчки, съмнителна документация и злоупотреби в огромни размери. Станахме свидетели как се извършва значително по-малко работа от заложената, влагат се по-малко и некачествени материали!

Официалните текстове и коментари за европейските фондове е, че те се насочват към възстановяване от икономическата криза, преодоляване на проблеми в околната среда, справяне с пропуски в образованието , борба с бедността и социалното изключване.

Какво получиха реално българските граждани?

  • Огромна част от финансирането се усвои буквално от администрацията и близки до тях кръгове
  • Изпълнените проекти са далеч под стойността на полученото финансиране. По този начин ежедневно се сблъскваме с ниско качество на изпълнение, дефекти и неефективност на проектите.
  • Пропуснати са ползи за стотици милиони евро!

На практика ползите от европейското членство на България през последните 10 г. бяха пропилени и присвоени от тесен кръг хора!

Крайно време е да оставим в миналото, че липсват възможности за европейско развитие! Изоставаме с изключителни темпове! Средства, които не могат да бъдат осигурени нито от общината, нито от държавата трябва да се разходват ефективно и за решаването на реални проблеми! Гарант за пътя ни занапред е пресичането на порочни взаимовръзки и съмнителни проекти!

България е в Европа! Ние сме европейци!


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери