Елиз Караманлиева: Необходимите мерки в родното земеделие

# SvishtovToday 02.07.2021 07:32 1175

Какво се случва в сектор земеделие? За програмите, за управлението и за политиката. Дава ли се възможност на животновъдите, на зеленчукопоризводителите, на земеделските производители? Въпроси, които от години чакат адекватна политика.

Обобщени данни посочват, че:

 • Основен е делът на зърнопроизводство
 • Слабо застъпени са животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство

Причините за малкия дял на последната категория са прости – евтин внос, нерентабилност, малки печалби, липса на работна ръка и необходимост от големи инвестиции.

Каква е ролята на държавата?

 • Основен проблем са разликите в размера на получаваните субсидиите в България спрямо други страни членки на ЕС. Нашите производители са доведени до състояние на оцеляване и много често до прекратяване на дейността.
 • Огромна бюрокрация и липса на правила – изнесоха се данни за редица корупционни проекти
 • Условията за бизнес на вътрешните пазари – пряко свързани с конкурентоспособността спрямо вносната продукция
 • Министерство на земеделието не провежда прозрачна, ефективна политика и информираност
 • Допускане на голям дял на сивата икономика в земеделието

В срещите ми с хора от региона, това бяха въпроси, които се поставяха с огромна тревога. Неотложни мерки:

 • Равнопоставеност в субсидирането спрямо останалите страни членки в ЕС
 • Контрол на вноса на земеделска продукция от страни, които не са членки на ЕС
 • Разкриване на регионални борси, на които да се представят земеделски производители с българска продукция
 • Обвързване на социални помощи, които да се насочат за закупуване на български стоки
 • Контрол, прозрачност, информираност
 • Въвеждане на онлайн услуги за подаване и издаване на документи и онлайн плащания
 • Предприемане на национална програма за съхранение и развитие на автентичните храни
 • Поетапно увеличаване и стимулиране на органичното производство

В малките населени места и малките общини, земеделието е единствена възможност за поминък. Тези региони са обречени ако не се обърне внимание на хората, които произвеждат българското. Без мерки в сектора дела на животновъдите, зеленчукопроизводителите ще се стопи и свие още повече. На пазара стоките ще бъдат единствено внос.

Селското стопанство на България може да бъде иновативно, технологично и продуктивно.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери