Предстои обмен на добри практики по НП "Иновации в действие" между ПДТГ "Д. Хадживасилев" и Професионална гимназия по икономика, гр. Перник

# SvishtovToday 21.05.2021 08:05 2481

В периода 25-28 май 2021 г. учители и ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, ще осъществят обмен на добри практики в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ГР. ПЕРНИК по Национална програма "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ".  Проектът дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна. Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери