Първо място в национална инициатива спечели екип под менторството на проф. Маргарита Богданова – декан в Свищовската академмия

# SvishtovToday 05.11.2021 07:14 753

Проф. д-р Маргарита Богданова, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, участва в първата по рода си инициатива на Института по публична администрация към Министерския съвет под надслов „Генератор на идеи: Политики за развитие на публичната администрация“. Основната цел на събитието бе насърчаването на младите държавни служители за по-дейно участие в разработването на политики и в развитието на публичната администрация. Ментори на 60-те млади лидери от различни администрации в Р България бяха представители на Свищовската академия, Софийския университет, УНСС и Висшето училище по сигурност и икономика, Пловдив.

Екипът, ментор на който бе проф. Богданова, спечели първо място с проектна идея, посветена на създаване на портал и приложение за пряко участие на гражданите в управлението.

Участието на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в инициативи на Института по публична администрация и в мрежа с други висши училища, които преподават „Публична администрация“, е част от ангажиментите по изпълнението на мерките в Политиката за развитие на Висшето училище.

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери