„Дигитална икономика” новата магистърска програма

# SvishtovToday 15.02.2022 10:13 978

Работна среща проведоха в Свищов ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова и ректорът на Висше училище по телекомуникации и пощи – проф. д-р Миглена Темелкова. Повод за поредната среща между ректорите на двете висши училища е стартирането на съвместна магистърска програма „Дигитална икономика”, която получи акредитация от НАОА към Министерски съвет. По новата магистърска програма ще се подготвят икономисти с дигитална компетентност, които да бъдат конкурентни в условията на все по-осезаема дигитализация на икономическата сфера.

В работната среща от страна на Свищовската академия участваха и зам.-ректорите с ресор „Учебна дейност и акредитация” и „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”. От проведените разговори стана ясно, че съвместната магистърска програма „Дигитална икономика” ще бъде обявена за кандидатстване през м. юни 2022 г. Ректорите на Свищовската академия и ВУТП – София подчертаха, че споделянето на ресурси е част от стратегическата политика и на двете висши училища, а подготовката на интердисциплинарни специалисти е основен приоритет в стратегическото им развитие. В рамките на срещата бяха дискутирани и актуални въпроси на висшето образование в България.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери